Gå tilbake til:
Du er her:

Skolens retningslinjer når barn er syke, gult nivå

Høsten er her, og vi kan forvente økt forekomst av luftveissymptomer.

Det kan være behov for å friske opp retningslinjene for når barna kan være på skolen.

  •  Barn med symptomer på sykdom skal være hjemme til situasjonen er avklart ved at de er helt symptomfrie og allmenntilstanden er god. Vi praktiserer at de må ha vært symptomfrie hele dagen før de kommer tilbake til skolen, vi tenker at det tar så lang tid å vurdere om allmenntilstanden er god. 
  •  Avklaring kan være en negativ Covid-19-test, barnet må uansett ha god allmenntilstand før h*n vender tilbake til skolen.
  • Hvis barnet har allergi eller andre kroniske plager med luftveissymptomer må skolen få en legeerklæring om dette. Skolen har ikke innsyn i helsejournaler.
  •  Barn som kommer på skolen med luftveissymptomer som ikke er dokumentert av lege blir sendt hjem. Foreldre er ansvarlige for å hente eleven eller betale taxi. Rettigheten til skoleskyss gjelder ikke her.

Vi forstår at det kan medføre vanskeligheter for foresatte å holde elevene hjemme mer en ellers. Vi er imidlertid avhengige av å hjelpe hverandre med å overholde disse reglene for at det skal være trygt for alle, også de mest sårbare barna, å komme på skolen. Vi takker dere for at dere viser forståelse for dette.