Gå tilbake til:
Du er her:
Kunsthjertesonen åpnes
Åpning av kunsthjertesonen
Bilde: Marit Økland

Åpning av hjertesone

Fredag 18. juni åpnet vi kunsthjertesonen på Ulsmåg skole. Den er laget i samarbeid med alle elevene og FAU med Maria Almås Frantzsen i spissen.

FAU har hatt et tett samarbeid med skolen om å få laget et kunstverk utenfor hovedinngangen. 

Både FAU og skolen ønsker at det skal være tilnærmet bilfritt i dette området. 

Takk til Maria Almås Frantzsen som har vært kunstneren bak prosjektet.

Takk til elever og lærere som har deltatt i utformingen av kunsten.

Takk til alle som var med på den flotte åpningen vi hadde på siste skoledag før elevene tok sommerferie.