Gå tilbake til:
Du er her:

Foreldrekurs - emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre

Kurset egner seg for foreldre med barn som strever, viser problematisk atferd eller der familien har opplevd noe vanskelig, og som ønsker å øve på hvordan de best kan møte barns følelser.

På kurset får du innføring i fire sentrale ferdigheter som tar utgangspunkt i metoden Emotion Focused Skills Training for Parents (EFST), som er en anerkjent vitenskapelig metode for å håndtere følelser i foreldrerollen. 

Disse ferdighetene er:

Empatisk validering: Hvordan møte ditt barns følelser på en måte som lærer barnet ditt å forstå, tåle, kunne håndtere og ikke skamme seg over egne følelser?

Grensesetting: Hvordan kunne sette grenser for barnet ditt på en sunn og fleksibel måte?

Reparasjon: Hvordan reparer med barnet ditt og si unnskyld når du har gjort noe dumt eller feil som barnet ditt har fått vondt av?

Håndtering av egne følelser: Hvordan kan dine egne følelser og emosjonelle sår stå i veien for at får gjort det beste for barnet ditt og hvordan overkomme det?

Kurset er opplevelsesbasert, med en blanding av teori, øvelser og egenarbeid. Det fordrer høy deltakelse og en villighet til å kunne utforske egne følelser i møte med ditt barn, da vi vet at det gir best utbytte.

Høstens kurs er satt til mandag 31. oktober og torsdag 10.november fra kl 09.00-16.00, sted: Wollert Konowplass 2. Kurset vil bli holdt av psykolog Silje Kolltveit og psykolog Haldis Alsaker. 

(Med forbehold om nok påmeldte til å kunne gjennomføre)