Gå tilbake til:
Du er her:

Informasjon om Covid-19

Til alle foresatte ved Ulsmåg skole.

Etter helgens gjenåpning av samfunnet, vil skolehverdagen fremover bli mer eller mindre normal for elevene. Vi skal nå drive skole uten trafikklysmodellen. Vi skal altså planlegge og gjennomføre undervisning og friminutt og andre arrangement slik vi gjorde før 12.mars 2020. Ikke alle elevene hos oss har opplevd en skole uten pandemi og vi gleder oss til å kunne arrangere fellesarrangement som normalt, og gi elevene enda flere hyggelige opplevelser fremover!

Selv om man skal planlegge og drifte skolen som normalt, vil likevel de grunnleggende hygienerådene fremdeles gjelde: 

 • Syke personer skal ikke være på skolen eller i SFO. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Dette flytskjemaet kan være til hjelp ved vurdering om barnet skal holdes hjemme.
 • God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.

Disse rådene gjelder nå i forhold til testing og smittesporing:

 • Elever og ansatte som har nyoppståtte symptomer skal ikke komme på skolen, og anbefales å teste seg - enten hjemme eller på teststasjon. Dette gjelder også vaksinerte. Hurtigtester deles ut på Festplassen og Spelhaugen.
 • Dersom man tester negativt for covid-19, og symptomene er milde og allmenntilstanden ikke er påvirket, behøver man ikke holde deg hjemme.
 • Man kan gå tilbake til skole/jobb når man er i bedring eller samme dag som testen tas dersom indikasjon for testing var milde og vage symptomer.
 • Man kan gå tilbake til skole/jobb selv om man har restsymptomer som rennende nese eller lett hoste.
 • Ved positiv selvtest/hurtigtest må eleven gå i isolasjon og ringe smittesporingsteamet på nummer 408 11 195. Det anbefales å ta en PCR-test på en av teststasjonene for å bekrefte testresultatet.
 • Den smittede (ev. foresatte) skal selv informere øvrige nærkontakter (man får veiledning av smittesporingsteamet på hvordan dette skal gjøres). Også vaksinerte nærkontakter skal informeres. Skolen kan fortsatt komme til å ha en rolle i forhold til å informere nærkontakter i skolen.
 • Det er ikke lenger karanteneplikt for klassekamerater og øvrige ikke-nære nærkontakter, men smittesporingsteamet oppfordrer fortsatt disse til å:
  • Teste seg så snart de er informert om at de er nærkontakter, med ny test hver 7. dag til det har gått to uker siden siste positive test i elevgruppen.
  • Begrense sosial omgang inntil negativt testsvar foreligger
  • Følge godt med på eventuelle symptomer i 10 dager etter nærkontakten
  • Ha lav terskel for å teste seg på nytt ved symptomer

Mvh
Trude H. Wedervang
Rektor 
Ulsmåg skole