Gå tilbake til:
Du er her:
F.v.: Knut-Marius N. Kvammen, Harald Martin N. Mørdre og Vidar Eikeland Øvregard

Masterstudenter i fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø

I ukene 11, 12 og 13 har vi besøk av tre studenter fra Høgskolen på Vestlandet. De går på studieprogrammet Master i fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø.

Studentene skal i ukene de er her forske på hva som foregår på skolen når det kommer til fysisk aktivitet. Det er relevant for dem å undersøke hele skolen som organisasjon, og de prøver å knytte det til forskningsspørsmål som omhandler fysisk aktivitet i et skolemiljø. I dette arbeidet kan det være aktuelt å snakke med både elever og lærere. Men de skal ikke forske på en måte som krever at det er et meldepliktig til NSD (norsk senter for forskningsdata).