Gå tilbake til:
Du er her:
Adina-stilfelsen
Adina

Takk for innsatsen, Ulsmåg skole!

Takkebrev fra Adina-stiftelsen

Kjære elever, foreldre og ansatte på ved Ulsmåg skole

Bergen, november 2021

De hjerteligste takk fra små og store i Adina Stiftelsen for super innsats fra i løpet av Adina-aksjonen siste uken i oktober! Utrolige 84 711 kr samlet dere inn i løpet av 10 dager! Det er helt fantastisk! Vi er imponerte og veldig takknemlige.

Nytter det å hjelpe? Mange lurer. Så Absolutt! Se eksempler på hva aktivitetene våre koster:

Romania - Rundt 300 barn og deres familier er en del av aktivitetene.

  • Aktivitetene i Adina Home koster i snitt kr. 3000 pr. barn pr. år. Fritidstilbudet inkluderer gøye og lærerike aktiviteter, hjelp til skolearbeid, studierom med datamaskiner og bibliotek,  psykososial støtte, mat, m.m
  • Busskortet som gir ungdommer mulighet til gå på vgs koster 300 kr pr. mnd.
  • SFO og Åpen Barnehage aktiviteter i lokale skoler koster ca. 1000 kr pr barn pr. år. 

 

Uganda - Rundt 200 barn med nedsatte funksjonsvansker rehabiliteres årlig. 

  • Skoleutstyr (ryggsekk, skrivebøker, skriveredskaper, mat og annet utstyr) koster ca. 750 kr per elev pr. år.   
  • Et kurs på yrkesskole koster 1200 kr pr. elev. En utstyrspakke  (symaskin, verktøy, frisørutstyr, osv.) til rundt 1000 kr deles ut etter bestått kurs. Mange har startet sin egen lille bedrift og gjør det veldig bra.
  • Operasjoner koster fra 2600 til 5200 kr. Snittet pr. operasjon er 3800 kr, inkludert transport og oppfølging/fysioterapi i etterkant.
  • De fleste foreldre organiseres og kurses i grupper for å lære hvordan de kan bedre sine barns oppvekstsvilkår. Etter en intensiv opplæring får hver familie to geiter til 125 kr stk. Geitene gir dem et inntekstgrunnlag, en mulighet til å spare og utvikle andre inntektsgivende aktiviteter – som gruppe eller som familie. 

For 84 711 kr kan vi f.eks. operere ca. 22 barn med nedsatte funksjonsevner, gi 85 barn tilbud om åpen barnehage/SFO i et år, gi 338 familier to geiter hver eller gi 84 ungdommer utstyret som trengs for å skape sin egne lille bedrift.  Fantastisk! Pengene rekker langt! 

Å gi barn og unge mulighet til å kjempe seg ut av ekstrem fattigdom koster ikke mye, men det kreves en enorm innsats fra barna og våre kolleger i Romania og Uganda. Resultatene vi ser gjør oss stolte - mange fullfører sin skolegang, står på og skaffer seg arbeid og egne familier de kan forsørge. Effekten på samfunnsnivå er også viktig – at flere blir gitt mulighet til å tre inn på banen som aktive og ytende medlemmer av sine lokalsamfunn er kjempeviktig om vi skal nå bærekraftsmålene og deres overordnede mål ”Leave No One Behind”.
 

Kjære dere! Tusen takk for en fantastisk innsats! Vær stolt og glad! 

Hilde Severinsen Sandnes 

e-post: hilde.sandnes@adina.no