Gå tilbake til:
Du er her:

Hvor lenge bør barnet være hjemme ved sykdom?

Mange foreldre lurer på hvor lenge barna bør være hjemme ved sykdom. Vi har utarbeidet en smittevernsplan. Se vedlegg

For de yngste barna i skolen kan det være greit å følge retningslinjene til Folkehelseinstituttet. Ellers må skolebarna være frisk nok til å være på skolen og til å være ute i friminuttene. Se vedlegg og link

Hvor lenge bør barnet være hjemme fra skolen?

Hvor lenge må barnet være hjemme fra barnehagen?