Gå tilbake til:
Du er her:

ICDP foreldreveiledningskurs

Sosionomene ved Frisklivs- og mestringssenteret tilbyr ICDP foreldreveiledningskurs for foreldre som har barn med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse.

Kurset har som mål å fremme gode levekår og god folkehelse gjennom å bevisstgjøre foreldre på egen rolle som oppdrager og rolle modell.

Vi gjør oppmerksom på at frist for påmelding er den 15.12.19. Kurset starter opp 08.01.2020. 

Vedlagt følger:

  1.     Informasjon til ansatte som skal rekruttere
  2.     Brosjyre til deltakere

Mvh

Line og Moyfrid