Gå tilbake til:
Du er her:

Unge flyktninger trenger språkpraksis

Kan din arbeidsplass bidra til at en mindreårig flyktning får trening i å snakke norsk?

Utekontakten i Bergen søker arbeidsgivere i Bergen som kan ta i mot enslige mindreårige flyktninger i språkpraksis på sin arbeidsplass.

Får oppfølging

Målet med språkpraksis er at ungdommene skal få trening i å snakke norsk mens de jobber på arbeidsplassen. Språkpraksisen vil innebære én vakt i uken på cirka 5 timer over en periode på 10 uker. Hver ungdom vil ha en kontaktperson på Utekontakten som følger dem opp, og som vil være tilgjengelig for arbeidsgiver. Det medfører ingen lønnskostnader.

Forventninger til arbeidsgiver

- Legge til rette for arbeidsoppgaver som inkluderer trening i å snakke norsk.

- Skrive en arbeidsbekreftelse etter fullført språkpraksis.

Dette er en god mulighet til å bidra til integrering av enslige mindreårige flyktninger.

Kontaktinformasjon

Dersom du tenker at dette kan være aktuelt, eller ønsker mer informasjon, kan du kontakte Utekontakten på e-post: utekontakten@bergen.kommune.no eller telefon 409 18 756.