Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Forbedring av helsetjenesten - Pasientsikkerhet - Ansatte i kommunene tar Nordisk Forbedringsutdanning

USHT Vestland (Hordaland) er pådriver og veileder ansatte i kommunene i gjennomføringen av den Nordiske forbedringsutdanning. USHT ved tre rådgivere er stolte av å være veiledere for våre tre deltakere Marianne Presttun fra Bjørnafjorden, Birgitte Thomassen og Hege Rinke fra Bergen kommune. De tre er i gang med utdannelsen i 2020, men er blitt noe forsinket på grunn av den situasjonen Norge står i. Vi er stolt av Mai Britt Gjertsen fra Bergen kommune som gjennomførte utdanningen i 2019.

(30.03.2020)

Demensomorgens ABC- fagseminar i siste liten

USHT Hordaland nådde akkurat å få gjennomført siste fagseminar-perm 2 for engasjerte ansatte fra Kvam og Osterøy. Korona-viruset har nå overtatt styringen av videre planlagte fagseminarer i ABC-opplæringen.

(16.03.2020)

Stor interesse for fagdag om demens!

5 mars arrangerte USHT fagdagen "Hvordan Leve hele livet når demens sykdom rammer". Allerede uken etter at programmet var lagt ut, ble fagdagen fulltegnet og mange flere ville være med! 50 deltakere fra 9 ulike kommuner viste stort engasjement og tydeliggjorde ønsket om å få mer kompetanse på området.

(12.03.2020)

Forebygging av underernæring og Riktig legemiddelbruk - Se postere fra forbedringsteam i 9 kommuner

Tredje samling i læringsnettverket ble arrangert 5. mars 2020. Se bilder, postere og presentasjoner fra samlingen i artikkelen.

(10.03.2020)

Avlysing - Temadag om velferdsteknologi visningsrom på Os 12 mars

Utviklingssenteret og Vestlandsprosjektet går sammen om å sette fokus på velferdsteknologi og visningsrom/ demo rom i videregående skole. Os videregående skole er tidlig ute på landsbasis med å utvikle et slikt tilbud. Vil du høre mer om hvordan det fungerer er du velkommen til temadagen. Det vil og bli presentert ulike teknologier og spennende nyutvikling innen feltet. Program og påmelding finner du i dokumentet ned til høyre på siden.

(11.03.2020)

Avlysning - Frokostmøte om velferdsteknologi og utdanningsmuligheter

Utviklingssenteret og Vestlandsprosjektet arrangerer et frokostmøte i Bergen 12. mars om dette temaet. Nærmere info og påmelding finner du i dokumentet nede til høyre. Vi vil arrangere et tilsvarende møte på Voss 21 april.

(11.03.2020)

Årsmelding 2019 - Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland

Utviklingssenteret er pådrivere for kunnskap og kvalitet. Årsmeldingen gir en oversikt over aktiviteter og kommunene sin deltagelse.

(28.01.2020)

Fagdag om Demens

USHT arrangerer Fagdag med tema Demenssykdom 5.mars 2020 kl 09 - 15 Innbyggerservice, Kaigaten 4, Bergen sentrum Vi vil rette fokus på bedre og tidlig diagnostisering av demenssykdom for en felles innsats slik at personer med demens får tilgang til hjelp som er tilrettelagt i kommunene.

(28.01.2020)

Utviklingssenteret er vertskap for danske studiebesøk om ernæring

Den danske organisasjonen Med Tech Innovation Consortium i Midt Jylland, var på besøk i Voss og Bergen kommuner 10 og 11 des 2019. Temaet var ernæring, dokumentasjon og oppfølging både i sykehus og kommuner. Utviklingssenteret hadde tilrettelagt programmet for studiebesøket sammen med kommunene. Det ble to lærerike dager både for de besøkende og kommunene her.

(05.01.2020)

Tidlig oppdagelse av forverret tilstand - Sluttrapport fra Hordaland

Systematisk forbedringsarbeid i tverrfaglige team gir resultater. 70 deltagere fra 7 kommuner i Hordaland har gjennomført læringsnettverk Tidlig oppdagelse av forverret tilstand.

(29.08.2019)

Eldre i Alrek

6. des var det en heldagsamling for de virksomhetene som skal flytte til Alrek helseklynge i 2020. Ca 70 personer var tilstede på Scandic Ørnen denne dagen. Fokus var brukermedvirkning i forskning.

(06.12.2019)

USHT Hordaland 20 år!

Vi feiret med jubileumsmiddag! Vi inviterte gjester med tilknytting til USHT`s historie og utvikling til feiring med jubileumsmiddag på Nøsteboden. Her møtte 42 festkledte deltagere til tre retters middag, taler, underholdning og gaveoverrekkelser.

(04.12.2019)

ABC-OPPLÆRINGEN OGSÅ I ÅR MED STOR OPPLSUTNING HORDALAND

Høsten er tid for oppstart av nye grupper som vil delta på ABC - kompetanseprogrammet i regi Aldring og Helse. USHT Hordaland er fagansvarlig og organiserer opplæringen. Denne høst har det blitt gjennomført 12 fagseminar for Demensomsorgens ABC, www.abcdemensomsorg.no og Mitt livs ABC, www.mittlivsabc.no. Det er over 500 deltagere her. I tillegg gjennomføres det et fagseminar i ABC musikkbasert miljøbehandling, Sesam fagseminar ABC musikkbasert miljøbehandling i Bergen Her deltar de fire kommunene Austrheim, Fedje, Vaksdal og Øygarden.

(15.11.2019)

Bergen kommune satt på «verdenskartet» innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Bergen kommune satser stort på kompetanseheving innen omsorg ved livet slutt. 220 deltakere fra 19 land over hele verden var tilstede på en internasjonal konferanse i Bergen 6-7 November 2019.

(11.11.2019)

Innføring i kunnskapsbasert praksis for ansatte i Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest

Kunnskapskommunen arrangerte fagdag i kunnskapsbasert praksis og litteratursøk fredag 8.november 2019. Vi deler presentasjoner fra fagdagen i artikkelen.

(08.11.2019)