Gå tilbake til:
Du er her:

Vinner av posterpris på landskonferansen i kreftsykepleie i Ålesund 2017

Prosjektet «Tror du vi kan klare det?» Lindrende behandling til mennesker med utviklingshemning- kompetansehevende tiltak for ansatte i bofellesskap, ble tildelt fagjuryens pris for beste poster. Det er andre gang prosjektet som ledes av Grethe Skorpen Iversen vinner posterprisen på nasjonale landskonferanser.

Prosjektleder Grethe Skorpen Iversen er ansatt på Kompetansesenter i lindrande behandling (KLB) Helseregion Vest. Prosjektet er et samarbeid mellom Etat for tjenester til utviklingshemmede i Bergen kommune, KLB og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland. Prosjektet finansieres med midler fra Helsedirektoratet.

Det tre-årige prosjektet (2015-2018) har en målsetting om å bygge opp personalets kompetanse innen grunnleggende palliasjon, bl.a. gjennom et kompetanse- og opplæringsprogram. I tillegg også å styrke samarbeidet mellom helse- og omsorgstjenestene, til beste for voksne med utviklingshemning i bofellesskap.

Prosjektet ble presentert muntlig og som poster på 18. landskonferanse i kreftsykepleie i Ålesund 27.-29.09.17.