Gå tilbake til:
Du er her:

Kurs/konferanser

Demensomorgens ABC- fagseminar i siste liten

USHT Hordaland nådde akkurat å få gjennomført siste fagseminar-perm 2 for engasjerte ansatte fra Kvam og Osterøy. Korona-viruset har nå overtatt styringen av videre planlagte fagseminarer i ABC-opplæringen.

Stor interesse for fagdag om demens!

5 mars arrangerte USHT fagdagen "Hvordan Leve hele livet når demens sykdom rammer". Allerede uken etter at programmet var lagt ut, ble fagdagen fulltegnet og mange flere ville være med! 50 deltakere fra 9 ulike kommuner viste stort engasjement og tydeliggjorde ønsket om å få mer kompetanse på området.

Fagdag om Demens

USHT arrangerer Fagdag med tema Demenssykdom 5.mars 2020 kl 09 - 15 Innbyggerservice, Kaigaten 4, Bergen sentrum Vi vil rette fokus på bedre og tidlig diagnostisering av demenssykdom for en felles innsats slik at personer med demens får tilgang til hjelp som er tilrettelagt i kommunene.

Innføring i kunnskapsbasert praksis for ansatte i Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest

Kunnskapskommunen arrangerte fagdag i kunnskapsbasert praksis og litteratursøk fredag 8.november 2019. Vi deler presentasjoner fra fagdagen i artikkelen.

Forebygging av underernæring og Riktig legemiddelbruk - Se postere fra forbedringsteam i 9 kommuner

Tredje samling i læringsnettverket ble arrangert 5. mars 2020. Se bilder, postere og presentasjoner fra samlingen i artikkelen.

Bli med på en fylkes dugnad for å styrke arbeidet med å forebygge og behandle underernæring og riktig legemiddelbruk

Vi inviterer til nytt læringsnettverk i ernæring og legemiddelbruk med oppstart 30. september 2019. Vi har 100 plasser og registrer påmeldinger fortløpende. Ernæringsfysiolog fra Helse Bergen og klinisk farmasøyt fra UIB kommer, kommer du?

Grunnkurs arrangert i diabetes for helsepersonell i kommunehelsetjenesten 19. oktober 2018

Som første fylkesforum i landet tilbød Diabetesforum Hordaland et grunnkurs i diabetes som ble arrangert parallelt med fylkesforum. Kurset ble utarbeidet i samarbeid med Diabetesforbundet og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland, og var spesielt rettet mot helsepersonell som jobber i kommunehelsetjenesten og på legekontor.

"Ingenting om meg uten meg" - Læringsnettverket i Tidlig oppdagelse av forverret tilstand er avsluttet

Linn Bæra, leder brukererfaring i UKOM engasjerte deltagerne med sitt innlegg om bruker og pårørendemedvirkning. Helga Arianson, Fylkeslege Vestland og Anne Kristin Ihle Melby fra Helsedirektoratet hadde også innlegg til stor nytte for 70 helsearbeidere fra 8 kommuner på siste samling i læringsnettverket. Postere og erfaringsdeling fra praksis var hovedfokus på samlingen.

Utviklingshemming - Kompetansebygging - USHT drar i gang Mitt Livs ABC i Hordaland

USHT opplever stor etterspørsel om deltakelse på opplæringsprogrammet Mitt Livs ABC - Kompetansebygging for ansatte i tjenester til personer med utviklingshemming. Vi har inngått avtale med Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og Helse om å tilby og gjennomføre opplæringen til våre 23 kommuner i Hordaland.

Til London for å innhente kunnskap og dele prosjekterfaringer om lindrende behandling til mennesker med utviklingshemming

Som eneste utenlandske deltakere, ble prosjektet presentert med poster på 20-års jubileumskonferanse for det Britiske nettverket Palliativ Care for People with Learning Disabilities (PCPLD), juni 2018 i London. Det var stor interesse for posteren "Do you think we can manage?" / «Tror du vi kan klare det ?»

19 kommuner i Hordaland har jobbet systematisk med Ledelse av pasientsikkerhet - Les sluttrapporten

"Ledelsesforskriften til bry eller en strategi for kvalitet og pasientsikkerhet". Fylkeslege Helga Arianson innledet siste samling og var tydelig på at dersom man fyller kravene i forskriften, innfrir man kravet om faglig forsvarlighet. 26 team fra tjenester til utviklingshemmede, hjemmetjenester og sykehjem i 19 kommuner har deltatt.

Stor aktivitet i kommunene i Hordaland! Vi er i gang med Demensomsorgens ABC kompetansebygging i 16 kommuner

USHT i Hordaland tilbyr opplæring i Demensomsorgens ABC til 23 kommuner i Hordaland. Vi driver opplæringen i regi av Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og Helse. For Bergen kommune driver Kompetansesenter for Demens ABC opplæringen i samarbeid med USHT.

Vaksdal gjennomførte fagdag i ernæring 1. juni 2017

Ansatte fra hjemmesykepleien, praktisk bistand og dagsenteret deltok med engasjement på fagdagen. Fagdagen ble arrangert til informasjon og involvering av ernæringsrutiner som skal innføres ved hjelp av pasientsikkerhetsprogrammet.

Miljøbehandling VIPS - personsentrert omsorg for personer med demens

USHT i Hordaland gjennomførte VIPS basiskurs med 14 deltakere fra to kommuner i Hordaland 24.-25.oktober 2016. Ansatte fra sykehjem i Os kommune og Askøy kommune har deltatt på kurs i miljøbehandling for personer med demens. VIPS basiskurs er opplæring i en praksismodell hvor man lærer å bruke VIPS rammeverket i den daglige omsorgen til personer med demens.

Demensomsorgens ABC- Opplæring til kommuner i Hordaland

Flott oppstart i Os kommune Kommunalsjef for helse, omsorg og beredskap, Nils-Petter Borge åpnet dagen for 25 ivrige og engasjerte deltakere i Os kommune. De startet opp med Perm 1 og hadde sin første seminardag på idylliske Oshaugen. 29.09.16. Høsten 2016 overtar USHT rollen som faglig ansvarlig for studiet Demensomsorgens ABC i alle kommuner i Hordaland. USHT oppfordrer kommunene til å ta kontakt for informasjon og avtale om oppstart i egen kommune. Opplæringsmodellen gjennomføres i samarbeid med Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og Helse.