Gå tilbake til:
Du er her:

Presentasjoner

Forbedring av helsetjenesten - Pasientsikkerhet - Ansatte i kommunene tar Nordisk Forbedringsutdanning

USHT Vestland (Hordaland) er pådriver og veileder ansatte i kommunene i gjennomføringen av den Nordiske forbedringsutdanning. USHT ved tre rådgivere er stolte av å være veiledere for våre tre deltakere Marianne Presttun fra Bjørnafjorden, Birgitte Thomassen og Hege Rinke fra Bergen kommune. De tre er i gang med utdannelsen i 2020, men er blitt noe forsinket på grunn av den situasjonen Norge står i. Vi er stolt av Mai Britt Gjertsen fra Bergen kommune som gjennomførte utdanningen i 2019.

(30.03.2020)

Demensomorgens ABC- fagseminar i siste liten

USHT Hordaland nådde akkurat å få gjennomført siste fagseminar-perm 2 for engasjerte ansatte fra Kvam og Osterøy. Korona-viruset har nå overtatt styringen av videre planlagte fagseminarer i ABC-opplæringen.

(16.03.2020)

Stor interesse for fagdag om demens!

5 mars arrangerte USHT fagdagen "Hvordan Leve hele livet når demens sykdom rammer". Allerede uken etter at programmet var lagt ut, ble fagdagen fulltegnet og mange flere ville være med! 50 deltakere fra 9 ulike kommuner viste stort engasjement og tydeliggjorde ønsket om å få mer kompetanse på området.

(12.03.2020)

Forebygging av underernæring og Riktig legemiddelbruk - Se postere fra forbedringsteam i 9 kommuner

Tredje samling i læringsnettverket ble arrangert 5. mars 2020. Se bilder, postere og presentasjoner fra samlingen i artikkelen.

(10.03.2020)

Tidlig oppdagelse av forverret tilstand - Sluttrapport fra Hordaland

Systematisk forbedringsarbeid i tverrfaglige team gir resultater. 70 deltagere fra 7 kommuner i Hordaland har gjennomført læringsnettverk Tidlig oppdagelse av forverret tilstand.

(29.08.2019)

USHT Hordaland 20 år!

Vi feiret med jubileumsmiddag! Vi inviterte gjester med tilknytting til USHT`s historie og utvikling til feiring med jubileumsmiddag på Nøsteboden. Her møtte 42 festkledte deltagere til tre retters middag, taler, underholdning og gaveoverrekkelser.

(04.12.2019)

Bergen kommune satt på «verdenskartet» innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Bergen kommune satser stort på kompetanseheving innen omsorg ved livet slutt. 220 deltakere fra 19 land over hele verden var tilstede på en internasjonal konferanse i Bergen 6-7 November 2019.

(11.11.2019)

Innføring i kunnskapsbasert praksis for ansatte i Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest

Kunnskapskommunen arrangerte fagdag i kunnskapsbasert praksis og litteratursøk fredag 8.november 2019. Vi deler presentasjoner fra fagdagen i artikkelen.

(08.11.2019)

Rapport 2018. ABC opplæring i Hordaland innen Demens og Utviklingshemming.

USHT i Hordaland tilbyr som del av samfunnsoppdraget vårt, innen området Demensplan 2020 og Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming, opplæring i Demensomsorgens ABC og Mitt Livs ABC til alle våre 23 kommuner i Hordaland.

(13.09.2019)

«Tror du vi kan klare det?»

Lindrende behandling til mennesker med utviklingshemning- kompetansehevende tiltak for ansatte i bofellesskap.

(30.08.2019)

"Ingenting om meg uten meg" - Læringsnettverket i Tidlig oppdagelse av forverret tilstand er avsluttet

Linn Bæra, leder brukererfaring i UKOM engasjerte deltagerne med sitt innlegg om bruker og pårørendemedvirkning. Helga Arianson, Fylkeslege Vestland og Anne Kristin Ihle Melby fra Helsedirektoratet hadde også innlegg til stor nytte for 70 helsearbeidere fra 8 kommuner på siste samling i læringsnettverket. Postere og erfaringsdeling fra praksis var hovedfokus på samlingen.

(24.03.2019)

Universell utforming og velferdsteknologi - undervisningspakke

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland har utviklet en undervisningspakke om universell utforming og velferdsteknologi. Sikte målet har vært å sette tenkning om universell utforming i fokus for den velferdsteknologiske utviklingen. BUF direktoratet og Husbanken har gitt økonomisk støtte til arbeidet.

(25.02.2020)

Grunnkurs arrangert i diabetes for helsepersonell i kommunehelsetjenesten 19. oktober 2018

Som første fylkesforum i landet tilbød Diabetesforum Hordaland et grunnkurs i diabetes som ble arrangert parallelt med fylkesforum. Kurset ble utarbeidet i samarbeid med Diabetesforbundet og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland, og var spesielt rettet mot helsepersonell som jobber i kommunehelsetjenesten og på legekontor.

(18.11.2018)

Hordaland imponerte på Pasientsikkerhetskonferansen 2018

Bergen, Radøy og Modalen kommune inspirerte med innlegg om lokalt forbedringsarbeid. Utviklingssenteret i Hordaland har i samarbeid med pasientsikkerhetsprogrammet, Fylkesmannen i Hordaland og Helse Bergen bidratt med innføring i forbedringsarbeid og pasientsikkerhet til kommuner i Hordaland.

(02.11.2018)

Utviklingshemming - Kompetansebygging - USHT drar i gang Mitt Livs ABC i Hordaland

USHT opplever stor etterspørsel om deltakelse på opplæringsprogrammet Mitt Livs ABC - Kompetansebygging for ansatte i tjenester til personer med utviklingshemming. Vi har inngått avtale med Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og Helse om å tilby og gjennomføre opplæringen til våre 23 kommuner i Hordaland.

(02.08.2018)