Gå tilbake til:
Du er her:

Prosjekter

ABC-OPPLÆRINGEN OGSÅ I ÅR MED STOR OPPLSUTNING HORDALAND

Høsten er tid for oppstart av nye grupper som vil delta på ABC - kompetanseprogrammet i regi Aldring og Helse. USHT Hordaland er fagansvarlig og organiserer opplæringen. Denne høst har det blitt gjennomført 12 fagseminar for Demensomsorgens ABC, www.abcdemensomsorg.no og Mitt livs ABC, www.mittlivsabc.no. Det er over 500 deltagere her. I tillegg gjennomføres det et fagseminar i ABC musikkbasert miljøbehandling, Sesam fagseminar ABC musikkbasert miljøbehandling i Bergen Her deltar de fire kommunene Austrheim, Fedje, Vaksdal og Øygarden.

(15.11.2019)

Bergen kommune satt på «verdenskartet» innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Bergen kommune satser stort på kompetanseheving innen omsorg ved livet slutt. 220 deltakere fra 19 land over hele verden var tilstede på en internasjonal konferanse i Bergen 6-7 November 2019.

(11.11.2019)

Frokostmøte om velferdsteknologi 26 nov 2019

Utviklingssenteret og samarbeidspartnere arrangerer frokostmøte om velferdsteknologi på Innbyggerservice 26. nov kl 08-10. Vi vil gi et bilde på hva kommunene i fylket kan tilby våre innbyggere, og på hvilken måte teknologier kan være til nytte for den enkelte og deres pårørende.

(04.11.2019)

Ernæring og legemiddelbruk engasjerer i Hordaland

Utviklingssenteret i Hordaland arrangerer læringsnettverk for forbedringsteam fra hjemmetjenester, sykehjem og tjenester til utviklingshemmede forankret I trygge hender 24-7 som drives av avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet.

(14.10.2019)

Videregående skole viktig i velferdsteknologi satsingen

Utviklingssenteret har bistått Ungt Entreprenørskap med gjennomføring av temadager knyttet til velferdsteknologi. Ca 70 elever fra både helse og elektro har deltatt sammen. De videregående skolene er svært fremoverlent i utviklingen og har mange spennende aktiviteter på området.

(20.09.2019)

Tidlig oppdagelse av forverret tilstand - Sluttrapport fra Hordaland

Systematisk forbedringsarbeid i tverrfaglige team gir resultater. 70 deltagere fra 7 kommuner i Hordaland har gjennomført læringsnettverk Tidlig oppdagelse av forverret tilstand.

(29.08.2019)

«Tror du vi kan klare det?»

Lindrende behandling til mennesker med utviklingshemning- kompetansehevende tiltak for ansatte i bofellesskap.

(30.08.2019)

Studiebesøk til Århus om tannhelse

Utviklingssenteret arrangerte i mai 2019 et studiebesøk til Århus ifbm pågående prosjekter innen tannhelse. Studiebesøket var realisert ved Erasmus + mobilitets midler fra Hordaland Fylkeskommune. Voss og Sogndal kommuner deltok sammen med tannleger fra den fylkeskommunale tannhelsetjenesten, Forbundet Tenner og helse og lærere fra Åsane vg skole ( tannsekretærutd)

(15.08.2019)

Bli med på en fylkes dugnad for å styrke arbeidet med å forebygge og behandle underernæring og riktig legemiddelbruk

Vi inviterer til nytt læringsnettverk i ernæring og legemiddelbruk med oppstart 30. september 2019. Vi har 100 plasser og registrer påmeldinger fortløpende. Ernæringsfysiolog fra Helse Bergen og klinisk farmasøyt fra UIB kommer, kommer du?

(07.08.2019)

Det er min plan

Brukermedvirkning i arbeid med individuell plan (IP). Et opplæringsprogram for implementering av fagprosedyre i hvordan sikre brukermedvirkning ved utarbeidelse av mål.

(07.08.2019)

Velferdsteknologi i vest - samling 17 sept for kommuner som er med i det nasjonale programmet

Det arrangeres en samling for alle kommuner på Vestlandet som er med i det nasjonale programmet for velferdsteknologi. 17 sept er dagen, og på Terminus Hotell i Bergen. Det hele arrangeres av de 4 utviklingssentrene i vest og de enkelt "paraply" prosjektene i vest. Invitasjon og program er vedlagt. Sentrale utstillere og leverandører er med oss. Samlingen er åpen for andre kommuner og samarbeidsparter i den grad det er plass.

(05.08.2019)

"Ingenting om meg uten meg" - Læringsnettverket i Tidlig oppdagelse av forverret tilstand er avsluttet

Linn Bæra, leder brukererfaring i UKOM engasjerte deltagerne med sitt innlegg om bruker og pårørendemedvirkning. Helga Arianson, Fylkeslege Vestland og Anne Kristin Ihle Melby fra Helsedirektoratet hadde også innlegg til stor nytte for 70 helsearbeidere fra 8 kommuner på siste samling i læringsnettverket. Postere og erfaringsdeling fra praksis var hovedfokus på samlingen.

(24.03.2019)

Skal drifte nytt regionalt nettverk i universell utforming og velferdsteknologi

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester har etablert og skal drifte et regionalt kompetansenettverk om velferdsteknologi og universell utforming. Brukermedvirkning og brukerkunnskap vil ha hovedfokus, og vi vil arbeide for at denne dimensjonen får en solid plass i utviklingen fremover. Det er en styrke at vi har sentrale brukerorganisasjoner med oss, i tillegg til alle USHT på Vestlandet, Høgskulen på Vestlandet , fylkeskommunene og næringslivet.

(02.10.2019)

Teknologi i sykehjem - besøk på Vea sykehjem på Karmøy

Sykehjemmet har installert og tatt i bruk moderne teknologi for å sikre beboere større frihet og lettere arbeidsforhold for ansatte.

(08.08.2019)

Universell utforming og velferdsteknologi - undervisningspakke

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland har utviklet en undervisningspakke om universell utforming og velferdsteknologi. Sikte målet har vært å sette tenkning om universell utforming i fokus for den velferdsteknologiske utviklingen. BUF direktoratet og Husbanken har gitt økonomisk støtte til arbeidet.

(14.06.2019)