Gå tilbake til:
Du er her:

Prosjekter

Forbedring av helsetjenesten - Pasientsikkerhet - Ansatte i kommunene tar Nordisk Forbedringsutdanning

USHT Vestland (Hordaland) er pådriver og veileder ansatte i kommunene i gjennomføringen av den Nordiske forbedringsutdanning. USHT ved tre rådgivere er stolte av å være veiledere for våre tre deltakere Marianne Presttun fra Bjørnafjorden, Birgitte Thomassen og Hege Rinke fra Bergen kommune. De tre er i gang med utdannelsen i 2020, men er blitt noe forsinket på grunn av den situasjonen Norge står i. Vi er stolt av Mai Britt Gjertsen fra Bergen kommune som gjennomførte utdanningen i 2019.

(30.03.2020)

Forebygging av underernæring og Riktig legemiddelbruk - Se postere fra forbedringsteam i 9 kommuner

Tredje samling i læringsnettverket ble arrangert 5. mars 2020. Se bilder, postere og presentasjoner fra samlingen i artikkelen.

(10.03.2020)

Avlysing - Temadag om velferdsteknologi visningsrom på Os 12 mars

Utviklingssenteret og Vestlandsprosjektet går sammen om å sette fokus på velferdsteknologi og visningsrom/ demo rom i videregående skole. Os videregående skole er tidlig ute på landsbasis med å utvikle et slikt tilbud. Vil du høre mer om hvordan det fungerer er du velkommen til temadagen. Det vil og bli presentert ulike teknologier og spennende nyutvikling innen feltet. Program og påmelding finner du i dokumentet ned til høyre på siden.

(11.03.2020)

Avlysning - Frokostmøte om velferdsteknologi og utdanningsmuligheter

Utviklingssenteret og Vestlandsprosjektet arrangerer et frokostmøte i Bergen 12. mars om dette temaet. Nærmere info og påmelding finner du i dokumentet nede til høyre. Vi vil arrangere et tilsvarende møte på Voss 21 april.

(11.03.2020)

Utviklingssenteret er vertskap for danske studiebesøk om ernæring

Den danske organisasjonen Med Tech Innovation Consortium i Midt Jylland, var på besøk i Voss og Bergen kommuner 10 og 11 des 2019. Temaet var ernæring, dokumentasjon og oppfølging både i sykehus og kommuner. Utviklingssenteret hadde tilrettelagt programmet for studiebesøket sammen med kommunene. Det ble to lærerike dager både for de besøkende og kommunene her.

(05.01.2020)

ABC-OPPLÆRINGEN OGSÅ I ÅR MED STOR OPPLSUTNING HORDALAND

Høsten er tid for oppstart av nye grupper som vil delta på ABC - kompetanseprogrammet i regi Aldring og Helse. USHT Hordaland er fagansvarlig og organiserer opplæringen. Denne høst har det blitt gjennomført 12 fagseminar for Demensomsorgens ABC, www.abcdemensomsorg.no og Mitt livs ABC, www.mittlivsabc.no. Det er over 500 deltagere her. I tillegg gjennomføres det et fagseminar i ABC musikkbasert miljøbehandling, Sesam fagseminar ABC musikkbasert miljøbehandling i Bergen Her deltar de fire kommunene Austrheim, Fedje, Vaksdal og Øygarden.

(15.11.2019)

Bergen kommune satt på «verdenskartet» innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Bergen kommune satser stort på kompetanseheving innen omsorg ved livet slutt. 220 deltakere fra 19 land over hele verden var tilstede på en internasjonal konferanse i Bergen 6-7 November 2019.

(11.11.2019)

Tidlig oppdagelse av forverret tilstand - Sluttrapport fra Hordaland

Systematisk forbedringsarbeid i tverrfaglige team gir resultater. 70 deltagere fra 7 kommuner i Hordaland har gjennomført læringsnettverk Tidlig oppdagelse av forverret tilstand.

(29.08.2019)

«Tror du vi kan klare det?»

Lindrende behandling til mennesker med utviklingshemning- kompetansehevende tiltak for ansatte i bofellesskap.

(30.08.2019)

Studiebesøk til Århus om tannhelse

Utviklingssenteret arrangerte i mai 2019 et studiebesøk til Århus ifbm pågående prosjekter innen tannhelse. Studiebesøket var realisert ved Erasmus + mobilitets midler fra Hordaland Fylkeskommune. Voss og Sogndal kommuner deltok sammen med tannleger fra den fylkeskommunale tannhelsetjenesten, Forbundet Tenner og helse og lærere fra Åsane vg skole ( tannsekretærutd)

(15.08.2019)

Bli med på en fylkes dugnad for å styrke arbeidet med å forebygge og behandle underernæring og riktig legemiddelbruk

Vi inviterer til nytt læringsnettverk i ernæring og legemiddelbruk med oppstart 30. september 2019. Vi har 100 plasser og registrer påmeldinger fortløpende. Ernæringsfysiolog fra Helse Bergen og klinisk farmasøyt fra UIB kommer, kommer du?

(07.08.2019)

Det er min plan

Brukermedvirkning i arbeid med individuell plan (IP). Et opplæringsprogram for implementering av fagprosedyre i hvordan sikre brukermedvirkning ved utarbeidelse av mål.

(07.08.2019)

"Ingenting om meg uten meg" - Læringsnettverket i Tidlig oppdagelse av forverret tilstand er avsluttet

Linn Bæra, leder brukererfaring i UKOM engasjerte deltagerne med sitt innlegg om bruker og pårørendemedvirkning. Helga Arianson, Fylkeslege Vestland og Anne Kristin Ihle Melby fra Helsedirektoratet hadde også innlegg til stor nytte for 70 helsearbeidere fra 8 kommuner på siste samling i læringsnettverket. Postere og erfaringsdeling fra praksis var hovedfokus på samlingen.

(24.03.2019)

Skal drifte nytt regionalt nettverk i universell utforming og velferdsteknologi

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester har etablert og skal drifte et regionalt kompetansenettverk om velferdsteknologi og universell utforming. Brukermedvirkning og brukerkunnskap vil ha hovedfokus, og vi vil arbeide for at denne dimensjonen får en solid plass i utviklingen fremover. Det er en styrke at vi har sentrale brukerorganisasjoner med oss, i tillegg til alle USHT på Vestlandet, Høgskulen på Vestlandet , fylkeskommunene og næringslivet.

(25.02.2020)

Universell utforming og velferdsteknologi - undervisningspakke

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland har utviklet en undervisningspakke om universell utforming og velferdsteknologi. Sikte målet har vært å sette tenkning om universell utforming i fokus for den velferdsteknologiske utviklingen. BUF direktoratet og Husbanken har gitt økonomisk støtte til arbeidet.

(25.02.2020)