Gå tilbake til:
Du er her:

Prosjekter

Fagskolen - også for helsefag

Fagskolen er i utvikling og utvider sine tilbud. Fagskolen er nok mest kjent for sine områder innen bygg og tekniske fag, men har og programmer innenfor helsefagene.

(27.03.2019)

Internasjonale erfaringer ved bruk av Erasmus + programmene

USHT Hordaland har til nå søkt og forvaltet omkring 50 EU mobiliteter til i alt 7 ulike prosjekter vi arbeider med. Mobilitene er av typen Erasmus + og dreier seg om korte reiser til andre land, for ansatte i tjenestene og samarbeidspartnere.

(26.03.2019)

"Ingenting om meg uten meg" - Læringsnettverket i Tidlig oppdagelse av forverret tilstand er avsluttet

Linn Bæra, leder brukererfaring i UKOM engasjerte deltagerne med sitt innlegg om bruker og pårørendemedvirkning. Helga Arianson, Fylkeslege Vestland og Anne Kristin Ihle Melby fra Helsedirektoratet hadde også innlegg til stor nytte for 70 helsearbeidere fra 8 kommuner på siste samling i læringsnettverket. Postere og erfaringsdeling fra praksis var hovedfokus på samlingen.

(24.03.2019)

Kommuner tar i bruk NEWS

Samnanger kommune lærte å ta i bruk NEWS og ISBAR som verktøy. Dette ble gjort gjennom simulering av aktuelle pasientsituasjoner. Det var utviklingssenteret som sto for programmet på Samnangerheimen 14 og 15 mars.

(18.03.2019)

Studiebesøk i Odense

USHT Hordaland arrangerte studiebesøk til Odense kommune i nov 18. Tema var demens og velferdsteknologi. Studie besøket var finansiert ved bruk av Erasmus + midler, mobilitetsprosjekt ( korte reiser)

(26.03.2019)

Universell utforming og velferdsteknologi - undervisningspakke

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland har utviklet en undervisningspakke om universell utforming og velferdsteknologi. Sikte målet har vært å sette tenkning om universell utforming i fokus for den velferdsteknologiske utviklingen. BUF direktoratet og Husbanken har gitt økonomisk støtte til arbeidet.

(14.06.2019)

Ny rapport om tannhelsetilbudet til personer som mottar hjemmesykepleie

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland har avsluttet et forskningsprosjekt om tannhelsetilbudet til pasienter som mottar hjemmesykepleie. Et av funnene er at det fremdeles er et underforbruk for denne pasientgruppen. Forbundet Tenner og Helse har medvirket og fulgt prosjektet over en 3 års periode. Det er nå lansert en ny forenklet rapport om prosjektet.

(17.06.2019)

Hordaland imponerte på Pasientsikkerhetskonferansen 2018

Bergen, Radøy og Modalen kommune inspirerte med innlegg om lokalt forbedringsarbeid. Utviklingssenteret i Hordaland har i samarbeid med pasientsikkerhetsprogrammet, Fylkesmannen i Hordaland og Helse Bergen bidratt med innføring i forbedringsarbeid og pasientsikkerhet til kommuner i Hordaland.

(02.11.2018)

Utviklingshemming - Kompetansebygging - USHT drar i gang Mitt Livs ABC i Hordaland

USHT opplever stor etterspørsel om deltakelse på opplæringsprogrammet Mitt Livs ABC - Kompetansebygging for ansatte i tjenester til personer med utviklingshemming. Vi har inngått avtale med Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og Helse om å tilby og gjennomføre opplæringen til våre 23 kommuner i Hordaland.

(02.08.2018)

Fantastisk oppslutning om Demensomsorgens ABC i 16 kommuner i Hordaland. Deltakerne på Perm 1 fortsetter på Perm 2.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Hordaland står for Demensomsorgens ABC kompetansebygging i 23 kommuner i fylket. I regi av Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og Helse har vi i 2017 og 2018 gjennomført opplæring i Perm 1 og Perm 2 for 275 ansatte i 16 av kommunene.

(18.03.2019)

Til London for å innhente kunnskap og dele prosjekterfaringer om lindrende behandling til mennesker med utviklingshemming

Som eneste utenlandske deltakere, ble prosjektet presentert med poster på 20-års jubileumskonferanse for det Britiske nettverket Palliativ Care for People with Learning Disabilities (PCPLD), juni 2018 i London. Det var stor interesse for posteren "Do you think we can manage?" / «Tror du vi kan klare det ?»

(05.07.2018)

Digital opplæringspakke i omsorg ved livets slutt. Piloten var en suksess i Bergen kommune.

Vil du være med å friske opp kunnskaper eller lære mer om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt? Til høsten utvider vi tilbudet i Bergen kommune med mulighet for at andre kommuner kan delta.

(05.07.2018)

19 kommuner i Hordaland har jobbet systematisk med Ledelse av pasientsikkerhet - Les sluttrapporten

"Ledelsesforskriften til bry eller en strategi for kvalitet og pasientsikkerhet". Fylkeslege Helga Arianson innledet siste samling og var tydelig på at dersom man fyller kravene i forskriften, innfrir man kravet om faglig forsvarlighet. 26 team fra tjenester til utviklingshemmede, hjemmetjenester og sykehjem i 19 kommuner har deltatt.

(20.12.2018)

Fem sykehjem i Bergen er klar for utprøving av digital opplæringspakke for helsefagarbeidere.

En nyutviklet digital opplæringspakke innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt skal prøves ut i Hordaland. Etat for sykehjem i Bergen skal pilotere utprøvingen. 25.januar var det opplæring av mentorer/ ressurssykepleiere tilknyttet de 5 sykehjemmene.(Mildeheimen, Øvstunheimen, Midtbygda,Fyllingsdalen og Sentrumssykehjemmene)

(31.01.2018)

Teatergaten Kafe`- 1 år

Teatergaten Kafé på Engensenteret i Teatergaten er et åpent tilbud for personer med demens og deres pårørende. Åpningstider: hver torsdag kl 17 - 19. Kafeen har rukket å bli ett år!Torsdag 14. desember ble dette markert med en juleavslutning for frivillige, arbeidsgruppen og representanter fra Bergen kommune og Utviklingssenteret for Sykehjem og hjemmetjenester.

(18.12.2017)