Gå tilbake til:
Du er her:

Med Erasmus + til Sverige om tannhelse og velferdsteknologi

Gjennom EU programmet Erasmus + fikk Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland anledning til å styrke arbeidet sitt med en sterkere tilknytning til internasjonal praksis.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland har pågående arbeider innen tannhelse og velferdsteknologi. Innenfor tannhelse gjelder det et forskningsprosjekt rettet mot kvalitetsforbedring av tilbudet til pasienter som får hjemmesykepleie.

Innenfor velferdsteknologi gjelder det kompetansespredning gjennom nettverk for kommunene. Senteret hadde allerede kontakter mot relevante fagmiljøer i Sverige på begge disse områdene , og til fagmiljøer som har vært ledende på feltet. (Gøteborg for velferdsteknologi og Mariestad for tannhelse). Gjennom EU stipendene Erasmus + fikk vi anledning til å styrke våre arbeider med en sterkere tilknytning til internasjonal praksis.

Senteret arrangerte et studiebesøk  til Sverige i dagene 10 - 14 . mai 2016. Det var 10 deltagere, fordelt med 2 lærere fra Åsane videregående skole, 2 deltagere fra den fylkeskommunale tannhelsetjenesten, 1 fra Universitetet i  Bergen, 2 fra utviklingssenteret, 2  fra hjemmesykepleien i Bergen og 1 fra hjemmesykepleien i Tysnes kommune.

 Studiebesøket var  svært vellykket. Vi ble utrolig godt mottatt av våre svenske kolleger, og de gav oss faglig påfyll med en bredde som vi neppe kunne tatt uten et slikt besøk. Vi vil i våre arbeider følge opp dette samarbeidet, bl.a  følge sluttfasen av  tannhelseprosjektet i Mariestad, utvikle et mer formalisert samarbeid med Gøteborg  innen velferdsteknologi, og få til gjensidige hospiteringsordninger for elever i videregående skolene.  Studiebesøket førte og til en bedre kontakt mellom fagmiljøene her hos oss.

På høyre siden finner du  programmet. relevante presentasjoner  vi fikk, og mer spesifiserte referater fra de enkelte aktivitetene.