Gå tilbake til:
Du er her:

Velferdsteknologiens ABC trakk fullt hus i Nordhordland

Utviklingssenteret har startet opp med opplæringspakken om velferdsteknolgiens ABC, utarbeidet av KS og delvis finansiert av Fylkesmannen. Første samling var arrangert som to paralle dager på Nordhordland Fokehøyskole - 26 og 27 okt. 2017. Deltagere fra de 10 samarbeidende Nordhordlandskommunene var invitert. Det kom like opp under 250 påmeldinger fra ansatte i disse kommunene, en svært uventet og høy deltagelse, så vi måtte flytte det hele til et større lokale. Deltagerne fordelte seg jevnt over de to dagene, slik at hver samling var tilrettelagt for 120 - 130 deltagere. Det var høyt engasjement blant deltagerne, og en heftig debatt rundt bordene. Andre fellesamling blir i januar, og tredje i februar.

Opplæringspakkken   i Velferdsteknolologiens ABC er basert på 5 hefter, og er beregnet på ansatte i tjenestene, både institusjon og hjemmetjenester. Vi i Hordaland har valgt et opplegg der vi organiserer innholdet i 5 samlinger, hvorav 3 arrangeres som fellessamlinger og 2 arrangeres lokalt. Det er dels forelesninger, og dels gruppearbeid. Alle deltagerne var  på forhånd plassert kommunevis i den store salen.


Vi startet dette opplegget i Nordhordlandskommunene fordi disse kommunene er sammen om prosjekt; "Saman om velferdsteknologi"og som del av nytt nasjonalt velferdsteknologiprogram. Disse kommunene får tilbud om oppstart av nye ABC samlinger senere i 2018, for de som ikke hadde mulighet til å delta i første runde. ,

Utviklingssenteret vil gjennomføre et tilsvarende opplegg for kommunene i Voss regionen snarest, og deretter for  Bergen og kommunene omkring Bergen,

Vi har et godt samarbeid med IKT miljøer i kommunene og Vestlandsløftet, og disse blir selvsagt invitert til å delta på denne basisopplæringen.