Gå tilbake til:
Du er her:

"Ingenting om meg uten meg" - Læringsnettverket i Tidlig oppdagelse av forverret tilstand er avsluttet

Linn Bæra, leder brukererfaring i UKOM engasjerte deltagerne med sitt innlegg om bruker og pårørendemedvirkning. Helga Arianson, Fylkeslege Vestland og Anne Kristin Ihle Melby fra Helsedirektoratet hadde også innlegg til stor nytte for 70 helsearbeidere fra 8 kommuner på siste samling i læringsnettverket. Postere og erfaringsdeling fra praksis var hovedfokus på samlingen.

Hvorfor Tidlig oppdagelse av forverret tilstand?

Forverring i pasientens kliniske tilstand oppstår ofte gradvis, både for pasienter som behandles hjemme, på sykehjem og i sykehus. Det er avgjørende å kunne identifisere tegn til endringer/forverring på et tidlig tidspunkt, slik at utvikling av akutt kritisk sykdom kan begrenses.

Tidlig oppdagelse av en klinisk forverret tilstand, etterfulgt av rask og effektiv handling, kan redusere forekomsten av uønskede hendelser, sykdomsforverring og hjertestans. 

 Hvilke tiltak skal gjennomføres?

  1. Etabler tverrfaglig undervisning og simulering
  2. Bruk validert verktøy for observasjon, skåring og respons
  3. Gjennomfør sikker muntlig kommunikasjon
  4. Tilkall kvalifisert hjelp ved forverret tilstand
  5. Involver pasienter og pårørende

Program, presentasjoner og filmer publiseres fortløpende i artikkelen:

Første samling: 11. september 2018
Andre samling: 26. november 2018
Tredje samling: 12. mars 2019

Ansatte fra tjenester til personer med utviklingshemming, hjemmebaserte tjenester og sykehjem var representert i
læringsnettverket.


 

Ta kontakt for mer informasjon og følg oss gjerne på facebook.

Prosjektleder hege.huseklepp@bergen.kommune.no