Gå tilbake til:
Du er her:

Partnere

Årsmelding 2019 - Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland

Utviklingssenteret er pådrivere for kunnskap og kvalitet. Årsmeldingen gir en oversikt over aktiviteter og kommunene sin deltagelse.

(28.01.2020)

Eldre i Alrek

6. des var det en heldagsamling for de virksomhetene som skal flytte til Alrek helseklynge i 2020. Ca 70 personer var tilstede på Scandic Ørnen denne dagen. Fokus var brukermedvirkning i forskning.

(06.12.2019)

Innføring i kunnskapsbasert praksis for ansatte i Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest

Kunnskapskommunen arrangerte fagdag i kunnskapsbasert praksis og litteratursøk fredag 8.november 2019. Vi deler presentasjoner fra fagdagen i artikkelen.

(08.11.2019)

Tidlig oppdagelse av forverret tilstand - Sluttrapport fra Hordaland

Systematisk forbedringsarbeid i tverrfaglige team gir resultater. 70 deltagere fra 7 kommuner i Hordaland har gjennomført læringsnettverk Tidlig oppdagelse av forverret tilstand.

(29.08.2019)

"Ingenting om meg uten meg" - Læringsnettverket i Tidlig oppdagelse av forverret tilstand er avsluttet

Linn Bæra, leder brukererfaring i UKOM engasjerte deltagerne med sitt innlegg om bruker og pårørendemedvirkning. Helga Arianson, Fylkeslege Vestland og Anne Kristin Ihle Melby fra Helsedirektoratet hadde også innlegg til stor nytte for 70 helsearbeidere fra 8 kommuner på siste samling i læringsnettverket. Postere og erfaringsdeling fra praksis var hovedfokus på samlingen.

(24.03.2019)

Grunnkurs arrangert i diabetes for helsepersonell i kommunehelsetjenesten 19. oktober 2018

Som første fylkesforum i landet tilbød Diabetesforum Hordaland et grunnkurs i diabetes som ble arrangert parallelt med fylkesforum. Kurset ble utarbeidet i samarbeid med Diabetesforbundet og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland, og var spesielt rettet mot helsepersonell som jobber i kommunehelsetjenesten og på legekontor.

(18.11.2018)

Hordaland imponerte på Pasientsikkerhetskonferansen 2018

Bergen, Radøy og Modalen kommune inspirerte med innlegg om lokalt forbedringsarbeid. Utviklingssenteret i Hordaland har i samarbeid med pasientsikkerhetsprogrammet, Fylkesmannen i Hordaland og Helse Bergen bidratt med innføring i forbedringsarbeid og pasientsikkerhet til kommuner i Hordaland.

(02.11.2018)

«Tror du vi kan klare det»? - Flere kommuner i Hordaland vil være med!

6. november møttes engasjerte ressurspersoner fra kommunene Bergen, Fjell, Austrheim og Haugesund for å dele erfaringer med lindrende behandling og omsorg for personer med utviklingshemning.

(13.11.2017)