Gå tilbake til:
Du er her:

Publikasjoner

Forbedring av helsetjenesten - Pasientsikkerhet - Ansatte i kommunene tar Nordisk Forbedringsutdanning

USHT Vestland (Hordaland) er pådriver og veileder ansatte i kommunene i gjennomføringen av den Nordiske forbedringsutdanning. USHT ved tre rådgivere er stolte av å være veiledere for våre tre deltakere Marianne Presttun fra Bjørnafjorden, Birgitte Thomassen og Hege Rinke fra Bergen kommune. De tre er i gang med utdannelsen i 2020, men er blitt noe forsinket på grunn av den situasjonen Norge står i. Vi er stolt av Mai Britt Gjertsen fra Bergen kommune som gjennomførte utdanningen i 2019.

(30.03.2020)

Forebygging av underernæring og Riktig legemiddelbruk - Se postere fra forbedringsteam i 9 kommuner

Tredje samling i læringsnettverket ble arrangert 5. mars 2020. Se bilder, postere og presentasjoner fra samlingen i artikkelen.

(10.03.2020)

Årsmelding 2019 - Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland

Utviklingssenteret er pådrivere for kunnskap og kvalitet. Årsmeldingen gir en oversikt over aktiviteter og kommunene sin deltagelse.

(28.01.2020)

Tidlig oppdagelse av forverret tilstand - Sluttrapport fra Hordaland

Systematisk forbedringsarbeid i tverrfaglige team gir resultater. 70 deltagere fra 7 kommuner i Hordaland har gjennomført læringsnettverk Tidlig oppdagelse av forverret tilstand.

(29.08.2019)

ABC-OPPLÆRINGEN OGSÅ I ÅR MED STOR OPPLSUTNING HORDALAND

Høsten er tid for oppstart av nye grupper som vil delta på ABC - kompetanseprogrammet i regi Aldring og Helse. USHT Hordaland er fagansvarlig og organiserer opplæringen. Denne høst har det blitt gjennomført 12 fagseminar for Demensomsorgens ABC, www.abcdemensomsorg.no og Mitt livs ABC, www.mittlivsabc.no. Det er over 500 deltagere her. I tillegg gjennomføres det et fagseminar i ABC musikkbasert miljøbehandling, Sesam fagseminar ABC musikkbasert miljøbehandling i Bergen Her deltar de fire kommunene Austrheim, Fedje, Vaksdal og Øygarden.

(15.11.2019)

Bergen kommune satt på «verdenskartet» innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Bergen kommune satser stort på kompetanseheving innen omsorg ved livet slutt. 220 deltakere fra 19 land over hele verden var tilstede på en internasjonal konferanse i Bergen 6-7 November 2019.

(11.11.2019)

Innføring i kunnskapsbasert praksis for ansatte i Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest

Kunnskapskommunen arrangerte fagdag i kunnskapsbasert praksis og litteratursøk fredag 8.november 2019. Vi deler presentasjoner fra fagdagen i artikkelen.

(08.11.2019)

Rapport 2018. ABC opplæring i Hordaland innen Demens og Utviklingshemming.

USHT i Hordaland tilbyr som del av samfunnsoppdraget vårt, innen området Demensplan 2020 og Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming, opplæring i Demensomsorgens ABC og Mitt Livs ABC til alle våre 23 kommuner i Hordaland.

(13.09.2019)

«Tror du vi kan klare det?»

Lindrende behandling til mennesker med utviklingshemning- kompetansehevende tiltak for ansatte i bofellesskap.

(30.08.2019)

Det er min plan

Brukermedvirkning i arbeid med individuell plan (IP). Et opplæringsprogram for implementering av fagprosedyre i hvordan sikre brukermedvirkning ved utarbeidelse av mål.

(07.08.2019)

Årsmelding USHT Hordaland 2018

Oversikt over satsingsområder og aktiviteter i 2018 på Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland.

(12.12.2019)

"Ingenting om meg uten meg" - Læringsnettverket i Tidlig oppdagelse av forverret tilstand er avsluttet

Linn Bæra, leder brukererfaring i UKOM engasjerte deltagerne med sitt innlegg om bruker og pårørendemedvirkning. Helga Arianson, Fylkeslege Vestland og Anne Kristin Ihle Melby fra Helsedirektoratet hadde også innlegg til stor nytte for 70 helsearbeidere fra 8 kommuner på siste samling i læringsnettverket. Postere og erfaringsdeling fra praksis var hovedfokus på samlingen.

(24.03.2019)

Skal drifte nytt regionalt nettverk i universell utforming og velferdsteknologi

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester har etablert og skal drifte et regionalt kompetansenettverk om velferdsteknologi og universell utforming. Brukermedvirkning og brukerkunnskap vil ha hovedfokus, og vi vil arbeide for at denne dimensjonen får en solid plass i utviklingen fremover. Det er en styrke at vi har sentrale brukerorganisasjoner med oss, i tillegg til alle USHT på Vestlandet, Høgskulen på Vestlandet , fylkeskommunene og næringslivet.

(25.02.2020)

Universell utforming og velferdsteknologi - undervisningspakke

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland har utviklet en undervisningspakke om universell utforming og velferdsteknologi. Sikte målet har vært å sette tenkning om universell utforming i fokus for den velferdsteknologiske utviklingen. BUF direktoratet og Husbanken har gitt økonomisk støtte til arbeidet.

(25.02.2020)

Ny rapport om tannhelsetilbudet til personer som mottar hjemmesykepleie

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland har avsluttet et forskningsprosjekt om tannhelsetilbudet til pasienter som mottar hjemmesykepleie. Et av funnene er at det fremdeles er et underforbruk for denne pasientgruppen. Forbundet Tenner og Helse har medvirket og fulgt prosjektet over en 3 års periode. Det er nå lansert en ny forenklet rapport om prosjektet.

(17.06.2019)