Gå tilbake til:
Du er her:

Risikoabonnenter

Krav om tilbakeslagssikring for å hindre forurensing av drikkevannet

Risikoabonnenter må følge opp kravet om tilbakeslagssikring for å hindre forurensing av drikkevannet

Hvilke væsker og virksomheter er aktuelle?

Her finner du en oversikt over hvilke væskekategorier vi deler inn i og hvilke virksomheter som er aktuelle for installasjon av tilbakeslagssikring.