Gå tilbake til:
Du er her:

Ofte stilte spørsmål om vann-og avløpsgebyr

Lurer du på hvor du finner priser på vann- og avløp? Synes du fakturaen er vanskelig å forstå, eller vil vite hvordan vi regner ut gebyrene? Under finner du svar på spørsmål mange lurer på når det gjelder nettopp dette.

1. Hva er grunnlaget for vann- og avløpsgebyrene for min eiendom?

- Grunnlaget for beregningen av gebyrets størrelse er bygningens bruksareal (BRA). BRA er summen av alle etasjer, inkludert loft- og kjelleretasje (fri høyde over gulv på 1,9 m). Garasjer og boder som har felles vegg med bygningen (samme bygningsnummer) blir også regnet med.


2. Hvor finner jeg forskrift for vann- og avløpsgebyrer og prislisten for disse tjenestene?

Forskrifter på vann-og avløpsgebyr finnes her. Oppdaterte prislister på vann-og avløpsgebyr finner du her.

3. Jeg har etter mine beregninger lavere areal enn det jeg betaler gebyr for. Hva gjør jeg?

- Det er oppmålingsavdelingen (Plan- og bygningsetaten ) i Bergen kommune som har ansvaret for registreringer av bruksareal i matrikkelen. Hvis du mener grunnlaget er feil må du sende dokumentasjon (takst el tegninger) på e-post til oppmålingsavdelingen Matrikkel@bergen.kommune.no Bruksareal må ikke forveksles med boligareal (som skattemyndighetene forholder seg til).

4. Er det mulig å få avtalegiro, e-faktura, utsettelse på betalingsfrist, nedbetalingsavtale etc. på fakturaen?

- Ta kontakt med Kemneren på tlf 53 03 08 00 eller e-post betaling@bergen.kommune.no

5. Hvordan vet dere hvor mye avløp jeg har hatt?

- I utgangspunktet er det slik at vann inn = avløp ut. Vann til utevanning og lignende trekkes ikke i fra.

6. Det er vanskelig å forstå fakturaen. Hva betyr alle disse varelinjene?

- Årsgebyret for vann og avløp består av en forbruksdel (stipulert eller målt) og abonnementsdel (pris per kvadratmeter bruksareal). Stipulert m3 (kubikkmeter) = Abonnementsgebyr m2 x 1,3 (fast faktor).

For en bolig som er stipulert vil det i utgangspunktet være 4 linjer på fakturaen som beskriver vann- og avløpsgebyrer.

Men det kan være flere linjer på den kommunale fakturaen. Dette er andre typer gebyrer som bossavgift, feiing og eiendomsskatt.

- Abonnement VANN

- Stipulert mengde VANN

- Abonnement AVLØP

- Stipulert mengde AVLØP

7. Min bolig er på 340 m2 og jeg bruker kun vann i boligen deler av året. Kan vi få delvis fritak for vann- og avløpsgebyrer? Hvordan kan jeg få lavere VA gebyrer?

- Nei, regelverket gir oss ikke lov til å gi fritak for vann- og avløpsgebyrer. Det kan være en økonomisk fordel å få installert en vannmåler. Her kan du sjekke om det lønner seg med vannmåler.

8. Hvor mye må jeg betale for å knytte meg til Vann- og avløpsnettet? Er det fast engangsgebyr?

- Engangsgebyret for tilknytning varierer etter størrelse på boligen din (bruksareal) Vann kr. 36,25 pr.m2 (inkl. mva.) Avløp kr. 36,25 pr.m2 (inkl. mva. )

9. Jeg solgte eiendommen min den 30.oktober 2018. Har fått faktura for 4. kvartal. Må hele fakturaen betales?

- Kjøper og selger må selv fordele eiendomsskatt og kommunale gebyrer. Terminbeløp skal betales uavkortet ved forfall. Faktura for 3. termin er basert på tinglyst eierforhold før 10. juni.

Ubetalt krav for 3. termin som skyldes forsinket oppdatert eierforhold, sendes som krav til ny hjemmelshaver med kopi av ubetalt faktura etter forfall.