Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Vann- og avløpsetaten er Bergens største næringsmiddel- og miljøbedrift. Vi leverer trygt og godt drikkevann, og bidrar gjennom utstrakt avløpsrensing til en renere Byfjord og et bedre nærmiljø.

Den kommunale vannforsyningen i Bergen dekker 96% av byens befolkning og arbeider stadig med å gjøre vannkvaliteten enda bedre. Hovedmålsetningene våre er:

  • "Vi skal dekke etterspørselen etter vann med drikkevannskvalitet".
  • "Vi skal ta hånd om avløpsvann slik at miljøskade og sjenerende forhold ikke oppstår."

I tillegg til disse to målene har etaten et mål om å være et ledende fagmiljø på vann- og avløp i Norge.

Næringsmiddel
Vi har som oppgave å sørge for at bergenserne har tilgang til rent og trygt drikkevann 24 timer i døgnet – 365 dager i året.

Miljø
Vi skal også sikre at avløpsvann blir håndtert på en sikker og miljømessig god måte slik at vassdrag og sjøområder kan brukes til rekreasjon, bading og friluftsliv og på den måten gi oss gode opplevelser. Vann- og avløpsetaten ble i april 2011 miljøsertifisert etter den internasjonale standarden, ISO 14001.

Teknologi og utvikling
Vannforsyning og avløpshåndtering innebærer en rekke utfordringer. Nye krav til tjenestene, ny kunnskap og nye risikoområder gir behov for kontinuerlig utvikling og forbedring. Forbedring av de eksisterende anleggene og fornyelse av gamle ledninger og installasjoner er en kontinuerlig prosess.

Vann- og avløpsvirksomheten i Bergen omsetter for ca 500 mill kr pr år. I tillegg kommer årlige investeringer i størrelsesorden 150-200 mill kr.

Beredskap

Vaktsentralen er organisert under Vann- og avløpsetaten, men er hele Bergen kommunes døgnåpne beredskapssenter. Vaktsentralen tar i mot meldinger til kommunen om vann, avløp, renovasjon, vei, park, miljø/forurensning, idrett og eller annen offentlig eiendom.

Jobb hos oss
Vann er vårt viktigste næringsmiddel – og grunnlaget for alt liv. Vil du jobbe med vann og miljø – da er vi den rette arbeidsgiver for deg!

Å jobbe med vann innebærer at mangfold av varierte og spennende oppgaver, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vann er en begrenset ressurs og endringer i verdens klima innebærer nye og store utfordringer.

For å løse alle våre oppgaver trenger vi stadig nye engasjerte, dyktige og faglig kompetente kolleger. Velger du å arbeide i vannbransjen er du sikret en utviklende og spennende arbeidskarriere med utfordringer som bare vil vokse i de neste tiår.