Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Hydranter er kun til for brannslukking!

Det er IKKE tillatt for privatpersoner, borettslag eller bedrifter å benytte hydranter til vannuttak.

Vask bilen i vaskehall, få ren samvittighet

Vasker du bilen på gaten, parkeringsplass eller andre asfalterte yter, er risikoen stor for at det skitne vaskevannet renner urenset ut i fjorden, elver og innsjøer.

Hva gjør du dersom vannet er borte?

Vi er på vakt 24 timer i døgnet for å sikre vannforsyningen og minske skader dersom ulykken er ute. Er du rask til å ringe oss, blir vannavbruddet kortere.

Trygt, rent og gratis drikkevann til alle på bytur

Endelig kan bergensere og tilreisende nyte rent, trygt og gratis drikkevann i Bergen sentrum.

Velg miljøvennlig båtpuss

Har du tenkt å starte båtpussen snart? Da bør du sørge for at avskrapet maling og bunnstoff ikke forurenser nærområdet. Undersøkelser viser at båtpusseplassene mange steder er blitt så fulle av miljøgifter at det er farlig både for folk og natur.

Forslag til kommunedelplan for overvann på offentlig høring

I den moderne byen får regnvannet tid og rom

De siste årene er det skapt en erkjennelse av at robust og miljøvennlig håndtering av regnvannet betinger et nært, tverrfaglig samarbeid mellom arealplanleggere og VA-ingeniører. Forslag til kommunedelplan for overvann er nå ute på offentlig høring.

Har du privat vannforsyning?

Vann- og avløpsetaten ønsker oversikt over privat vannforsyning i Bergen kommune. Dette fordi vi er pålagt å ta drikkevannshensyn når vi lager planer eller gir tillatelser til nye boligområder.

Tett samarbeid med skolene om vannkunnskap

Einar Høgmo formidler vannets fortreffeligheter med stor glede og mye energi! I forbindelse med ny læreplan til 2020 var Einar og avdelingsleder marked i VA-etaten, Sigrid T. Øye, inviterte til fagsamling med lærere i Bergen.

Huseier har ansvar for egne vann-og avløpsrør

-Mange huseiere tror at alt som har med vann- og avløpsrør til og fra boligen er et kommunalt ansvar. Dette stemmer ikke. Huseier har selv et økonomisk ansvar dersom lekkasjer oppstår, noe mange ikke er klar over.

Vær oppmerksom på vann- og avløpsanlegget

På husjakt?

Om du vurderer å kjøpe bolig med privat vann- og avløpsløsning, er det viktig å være oppmerksom. Nytt vann- og avløpsanlegg kan fort koste deg 300 000 ekstra!

Takk for at du ikke kaster farlig avfall i avløpet

Maling, beis, lakk og white spirit er farlig avfall! Det skal verken tømmes i do, i vasken, dumpes i naturen, eller blandes med vanlig avfall.

Tenk miljø- hver dag!

Det er lett å bidra til et bedre miljø. Om du ikke kaster boss i avløpet, bidrar du til at avløpsvannet som blir ført tilbake til våre fjorder er renest mulig.

Vet du hvor stoppekranen din er?

Å vite hvor din private stoppekran er, og at den fungerer, kan redusere skadeomfanget på boligen din ved en eventuell vannlekkasje.

Dam Munkebotsvatnet: Rapport til NVE

Den 22. august 2018 ga den midlertidige demningen på Munkebotn etter. Bergen kommune har i en rapport til NVE tatt en grundig gjennomgang av det som skjedde før og under hendelsen

Følg oss på Instagram

Liker du vann: drikkevann, badevann, rent vann, skittent vann, regn, snø, is, sølevann, rennende vann, fallende vann, sprutende vann... vann er verdens vakreste ressurs og vi har mye av det i Bergen.