Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Verdens toalettdag 2018: Naturen kaller!

FNs bærekraftsmål skal sikre rent vann og gode sanitærforhold. FN har utpekt 19 november som verdens toalettdag for å sette søkelys på behovet for tilfredsstillende toalettforhold for alle.

Har du privat vannforsyning?

Vann- og avløpsetaten ønsker oversikt over privat vannforsyning i Bergen kommune. Dette fordi vi er pålagt å ta drikkevannshensyn når vi lager planer eller gir tillatelser til nye boligområder.

Vann i byutviklingen

Tema for Byutviklingskonferansen 2018 er VANN.

Slik kan du avverge oversvømmelser

Nå er det varslet mye nedbør, og da gjelder det å være forberedt! Med noen enkle grep kan du unngå de verste vannskadene.

Opprydning, reparasjon og sikring ved Munkebotn er gjennomført

Mye vann, på feil sted, på kort tid, kan være både skadelig og skremmende. Arbeidet med å sikre, rydde og gjenopprette etter vannets ødeleggelser er nå gjennomført.

På tide å lese av vannmåleren!

Her kan du logge deg inn og registrere ny avlesning!

Rydder gangveier og stier i Munkebotn

Opprydningsarbeid og istandsetting etter dambruddet i Munkebotn er godt i gang. Veien fra Eidsvåg til Munkebotn er ferdig asfaltert og åpen for ferdsel.

Ferdselsforbud i Eidsvåg er opphevet

Politiet har i samråd med kommunens geologer opphevet ferdselsforbudet i Eidsvåg. Alle evakuerte kan trygt returnere til sine eiendommer.

Registreringsplikt for private drikkevannskilder

Brønner som gir drikkevann til mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig, skal registreres hos Mattilsynet. Dette gjelder også for eksempel tjern og bekker.

Tiltak mot lukt ved Sælenvatnet

Langvarig tørke, vind og flo er hovedårsakene til at det lukter fra Sælenvatnet. Nå gjør vi klart til å pumpe inn oksygen fra luften og fordele den i innsjøen.

Hvordan kan vi håndtere enda mer nedbør?

I Bergen regner det mye, og forskerne spår at det vil komme enda mer nedbør i fremtiden. Vi forbereder oss ved å gjøre flere tiltak mot oversvømmelser.

Tenk over vannforbruket ditt

Med en lang finværsperiode og minimalt med nedbør kommer det stadig spørsmål om vannsituasjonen i byen.

Trygt, rent og gratis drikkevann til alle på bytur

Endelig kan bergensere og tilreisende nyte rent, trygt og gratis drikkevann i Bergen sentrum.

Bergenserne har stor tillit til drikkevannet

97 prosent av bergenserne har tiltro til at drikkevannet i Bergen kommune holder god kvalitet.

Badevannet i Bergen har aldri vært renere

Alle prøver har så langt vært i beste kategori og temperaturen har vært langt over snittet i mai. Likevel svarer knapt 60% at de er fornøyd med vannkvaliteten badeplassene i kommunen.