Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Velg miljøvennlig båtpuss

Har du tenkt å starte båtpussen snart? Da bør du sørge for at avskrapet maling og bunnstoff ikke forurenser nærområdet. Undersøkelser viser at båtpusseplassene mange steder er blitt så fulle av miljøgifter at det er farlig både for folk og natur.

Rydd skapet

Medisiner er farlig avfall

Rester av medisin kan påvirke miljøet på en svært uheldig måte. Sørg for at du leverer inn dine medisinrester til apoteket.

Vask bilen i vaskehall, få ren samvittighet

Har du tenkt over at om du vasker bilen på asfalten hjemme, renner farlige stoffer fra bilen og rengjøringsmiddel rett ut i naturen?

Hydranter er kun til for brannslukking!

Det er IKKE tillatt for privatpersoner, borettslag eller bedrifter å benytte hydranter til vannuttak.

Slik hjelper du oss å jage rottene

Med mindre fett til avløpsnettet og mindre tilgjengelig boss på gaten og i åpne spann, vil vi gjøre byen mindre attraktiv for rottene.

Vær oppmerksom på vann- og avløpsanlegget

På husjakt?

Om du vurderer å kjøpe bolig med privat vann- og avløpsløsning, er det viktig å være oppmerksom. Nytt vann- og avløpsanlegg kan fort koste deg 300 000 ekstra!

Slik kan du avverge oversvømmelser

Når det er varslet mye nedbør, gjelder det å være forberedt! Enkle grep gjør at du kan unngå de verste vannskadene.

Takk for at du ikke kaster farlig avfall i avløpet

Maling, beis, lakk og white spirit er farlig avfall! Det skal verken tømmes i do, i vasken, dumpes i naturen, eller blandes med vanlig avfall.

Vi vil gjerne varsle deg ved hendelser og avvik i vannforsyningen

For å nå bredest mulig ut ved varsel om vannsperringer og rengjøring av ledningsnett, benytter vi telefonvarsling.

Huseier har ansvar for egne vann-og avløpsrør

-Mange huseiere tror at alt som har med vann- og avløpsrør til og fra boligen er et kommunalt ansvar. Dette stemmer ikke. Huseier har selv et økonomisk ansvar dersom lekkasjer oppstår, noe mange ikke er klar over.

Hvordan kan vi håndtere enda mer nedbør?

I Bergen regner det mye, og forskerne spår at det vil komme enda mer nedbør i fremtiden. Vi forbereder oss ved å gjøre flere tiltak mot oversvømmelser.

Hvor tar regnvannet veien?

Klimaendringer fører til stadig villere og våtere vær. Mer, kraftigere regn endrer og skaper nye vannveier. Tips oss om hvor regnvannet tar veien i ditt nærområde.

Resertifisert etter nye kvalitets- og miljøstandarder

- Sertifisering etter nye standarder viser at vi holder en god kurs. Vi er opptatt av å være en lærende organisasjon og ønsker hele tiden å prestere bedre, sier fagdirektør Magnar Sekse i Vann- og avløpsetaten.

Kortreist, miljøvenleg og sikker kraft

Visste du at Vann- og avløpsetaten i Bergen er kraftprodusent? Vi produserer kortreist, miljøvenleg og sikker kraft, frå vatn på veg til å bli drikkevatn. I 2017 produserte vi 8 mill. kWh på kraftverka våre. Totalt forbruk på vannproduksjon var 8,6 mill. kWh.

Fra regn til drikkevann

: se vannets vei gjennom Svartediket vannbehandlingsanlegg.