Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Tenk miljø- hver dag!

Det er lett å bidra til et bedre miljø. Om du ikke kaster boss i avløpet, bidrar du til at avløpsvannet som blir ført tilbake til våre fjorder er renest mulig.

Huseier har ansvar for egne vann-og avløpsrør

-Mange huseiere tror at alt som har med vann- og avløpsrør til og fra boligen er et kommunalt ansvar. Dette stemmer ikke. Huseier har selv et økonomisk ansvar dersom lekkasjer oppstår, noe mange ikke er klar over.

Takk for at du ikke kaster farlig avfall i avløpet

Maling, beis, lakk og white spirit er farlig avfall! Det skal verken tømmes i do, i vasken, dumpes i naturen, eller blandes med vanlig avfall.

Slik kan du avverge oversvømmelser

Nå er det varslet mye nedbør, og da gjelder det å være forberedt! Med noen enkle grep kan du unngå de verste vannskadene.

Hva gjør du dersom vannet er borte?

Vi er på vakt 24 timer i døgnet for å sikre vannforsyningen og minske skader dersom ulykken er ute. Er du rask til å ringe oss, blir vannavbruddet kortere.

Forslag til kommunedelplan for overvann på offentlig høring

I den moderne byen får regnvannet tid og rom

De siste årene er det skapt en erkjennelse av at robust og miljøvennlig håndtering av regnvannet betinger et nært, tverrfaglig samarbeid mellom arealplanleggere og VA-ingeniører. Forslag til kommunedelplan for overvann er nå ute på offentlig høring.

Hvordan kan vi håndtere enda mer nedbør?

I Bergen regner det mye, og forskerne spår at det vil komme enda mer nedbør i fremtiden. Vi forbereder oss ved å gjøre flere tiltak mot oversvømmelser.

Er du helårsbader?

Det er mange badeglade og tøffe bergensere som ikke lar seg stoppe av kjøligere tider. Vi heier på dere og tar nå badetempen hele året på Helleneset.

Inviterer til å bygge morgendagens ressursgjenvinningsanlegg!

90 leverandører og over 110 deltakere deltok på Bergen kommunes dialogkonferanse den 26. august.

Vask bilen i vaskehall, få ren samvittighet

Vasker du bilen på gaten, parkeringsplass eller andre asfalterte yter, er risikoen stor for at det skitne vaskevannet renner urenset ut i fjorden, elver og innsjøer.

Vet du hvor stoppekranen din er?

Å vite hvor din private stoppekran er, og at den fungerer, kan redusere skadeomfanget på boligen din ved en eventuell vannlekkasje.

Hvor tar regnvannet veien?

Klimaendringer fører til stadig villere og våtere vær. Mer, kraftigere regn endrer og skaper nye vannveier. Tips oss om hvor regnvannet tar veien i ditt nærområde.

Forskningsdagene 2017

Hva er verdien av rent, trygt drikkevann?

Kan du forestille deg en dag uten rent, trygt drikkevann?

På tide å lese av vannmåleren!

Her kan du logge deg inn og registrere ny avlesning!

Husk vannflaske til skolestart!

Sterke, friske kropper trenger vann. Nok vann. Rent vann.