Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Kan levere trygt drikkevann også uten CO2

Oslo innfører forbud mot hagevanning på grunn av CO2- mangel. I Bergen har vi nok CO2 til omtrent tre ukers normal drift.

Bergenserne har stor tillit til drikkevannet

97 prosent av bergenserne har tiltro til at drikkevannet i Bergen kommune holder god kvalitet.

Badevannet i Bergen har aldri vært renere

Alle prøver har så langt vært i beste kategori og temperaturen har vært langt over snittet i mai. Likevel svarer knapt 60% at de er fornøyd med vannkvaliteten badeplassene i kommunen.

Trygt, rent og gratis drikkevann til alle på bytur

Endelig kan bergensere og tilreisende nyte rent, trygt og gratis drikkevann i Bergen sentrum.

Registreringsplikt for private drikkevannskilder

Brønner som gir drikkevann til mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig, skal registreres hos Mattilsynet. Dette gjelder også for eksempel tjern og bekker.

Velg miljøvennlig båtpuss

Har du tenkt å starte båtpussen snart? Da bør du sørge for at avskrapet maling og bunnstoff ikke forurenser nærområdet. Undersøkelser viser at båtpusseplassene mange steder er blitt så fulle av miljøgifter at det er farlig både for folk og natur.

Vask bilen i vaskehall, få ren samvittighet

Har du tenkt over at om du vasker bilen på asfalten hjemme, renner farlige stoffer fra bilen og rengjøringsmiddel rett ut i naturen?

Tenk over vannforbruket ditt

Rekordhøy varme har også gitt rekordhøyt vannforbruk. Dette kan gi ustabil vannforsyning, så vi oppfordrer innbyggerne til å ikke sløse med vannet under denne finværsperioden.

Er den private brønnen din tom?

Den lange perioden med godvær og tørke gjør det vanskelig for folk som har privat vannforsyning/ brønn.

Rydd skapet

Medisiner er farlig avfall

Rester av medisin kan påvirke miljøet på en svært uheldig måte. Sørg for at du leverer inn dine medisinrester til apoteket.

Hydranter er kun til for brannslukking!

Det er IKKE tillatt for privatpersoner, borettslag eller bedrifter å benytte hydranter til vannuttak.

Slik hjelper du oss å jage rottene

Med mindre fett til avløpsnettet og mindre tilgjengelig boss på gaten og i åpne spann, vil vi gjøre byen mindre attraktiv for rottene.

Vær oppmerksom på vann- og avløpsanlegget

På husjakt?

Om du vurderer å kjøpe bolig med privat vann- og avløpsløsning, er det viktig å være oppmerksom. Nytt vann- og avløpsanlegg kan fort koste deg 300 000 ekstra!

Slik kan du avverge oversvømmelser

Når det er varslet mye nedbør, gjelder det å være forberedt! Enkle grep gjør at du kan unngå de verste vannskadene.

Takk for at du ikke kaster farlig avfall i avløpet

Maling, beis, lakk og white spirit er farlig avfall! Det skal verken tømmes i do, i vasken, dumpes i naturen, eller blandes med vanlig avfall.