Gå tilbake til:
Du er her:

Vellykkede fagdager

24. og 25.oktober gjennomførte Vann- og avløpsetaten fagdager for konsulenter, entreprenører og rørleggere. Oppmøtet var godt, og vi håper alle de 106 deltakerne fikk et godt utbytte av dagene på Svartediket.

Begge dager ble det tatt opp tema som blant annet regelverk og nye rutiner, nye elektroniske skjema, og erfaringer fra Bergen Vann KF. Ny veileder til søknadsprosessen for private-og offentlige VA-anlegg ble også delt ut begge dager.

Alle foredrag er lagt ut
Fagdagen for konsulenter og entreprenører hadde i tillegg også følgende tema på programmet: Klimaendring og overvannshåndtering, informasjon fra Etat for byggesak v/ Trygve Sæle, og gjennomgang av VA-rammeplaner og VA-norm for Bergen kommune.
Alle foredrag er nå lagt ut til høyre under bildet. Vi vil også sende ut et evalueringsskjema til deltakerne, der vi samtidig vil gi tilbakemelding på de spørsmål som ble stilt VA-etaten underveis. Har dere flere spørsmål, så nøl ikke med å ta kontakt på tlf 55 56 60 00.