Gå tilbake til:
Du er her:

Kokeanbefaling i området Øvsttun, Ulsmåg og Elveneset er opphevet

Vannprøver fra området viser at kvaliteten på vannet er god og tilfredstiller gjeldene krav. Kokeanbefalingen er derfor opphevet.

Vannprøver fra området viser at kvaliteten på vannet er god og tilfredstiller gjeldene krav. Kokeanbefalingen er derfor opphevet.

.