Gå tilbake til:
Du er her:

Markerer Verdens vanndag 22. mars

Har du tenkt over hvor heldig du er som får rent drikkevann i springen hjemme? Som kan ta en dusj når du vil, og har lukket toalettsystem? En stor del av verdens befolkning har ikke disse godene.

World Water Day

Den 22. mars hvert år markeres den internasjonale dagen for vann, World Water Day, i regi av FN. Det overordnede målet for denne dagen er å vise at vannressurser er viktig for økonomisk vekst og sosialt velvære.

Vannsamarbeid

I år er FNs internasjonale år for vannsamarbeid. Målet er å skape bevissthet om behovet for å samarbeide om hvordan vi håndterer vannressursene på kloden. God forvaltning av vann er spesielt utfordrende på grunn av noen av vannets unike egenskaper: Det er ujevnt fordelt i tid og rom, den hydrologiske syklusen er svært kompleks og forstyrrelser har flere effekter. Rask urbanisering, forurensning og klimaendringer truer ressursen mens behov for vann øker.

I Bergen er ikke mangel på vann et stort problem, men det er likevel nødvendig at vi forvalter våre vannressurser på en riktig måte.

Fra klokka 11 kan du møte oss på Festplassen og få med deg en flaske vann og litt informasjon. Se også til at du løfter blikket om du går forbi Pumpen i Rasmus Meyers Allè 1. Her har vi nylig fått utsmykket vinduene med flotte informasjonsplater om vår virksomhet.