Gå tilbake til:
Du er her:
Badevann

Målingene er i gang

God vannkvalitet i våre fjorder og vassdrag er hovedmålet for kommunens innsats på avløpssektoren. I hele vår og sommer vil vi foreta ukentlige målinger av bakterier på badeplassene.

Arna

Bergenhus

Fana

Fyllingsdalen

Laksevåg

Ytrebygda

Åsane

Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune undersøker om vannkvaliteten på badeplasser i og rundt Bergen er tilfredsstillende.

Hensikten er å informere om hvordan bakterieinnhold i vannet er på disse badeplassene med hensyn til nasjonale normer for friluftsbad.

Resultatene fra prøvetakingen blir presentert i sin helhet. Alle prøvene taes som stikkprøver og representerer situasjonen når prøvene blir tatt. For å kunne vurdere vannkvaliteten på badeplassen er det viktig å se på utviklingen fra flere prøver i hele badesesongen.