Gå tilbake til:
Du er her:

Hydranter skal bare brukes til brannslukking

Det er ikke tillatt for privatpersoner, borettslag eller bedrifter å benytte hydranter til vannuttak.

Hydranter skal bare brukes til brannslukking
Bergen kommune har 3000 hydranter. Det er viktig at de fungerer når det er behov for slukkevann.

Det betyr at en ikke kan benytte hydrantene til for eksempel spyling av plasser, gater og lignende. Ved feil bruk kan hydranten :

- svikte når krisen er der og brannvesenet har bruk for slukkevann

- få tilbakeslag av forurenset vann inn på vann-nettet og smitte kan spres

- bli sprengt av frost

Kommunen har tilrettelagt ti vannposter hvor godkjente firma kan hente vann.

.