Gå tilbake til:
Du er her:

Drikkevannet til abonnenter i Arna har lukt og dårlig smak

I går ble Espeland vannbehandlingsanlegg startet opp igjen etter en tid avstengt. I den perioden anlegget har vert nedstengt har dere fått vann fra Svartediket vannbehandlingsanlegg. Klorering og UV filtrering på Espeland har vert intakt, derfor er vannkvalitet utenom lukt og smak ivaretatt. Dere får nå igjen vann fra Svartediket. Det kan gå litt tid før lukt og smak blir helt borte. De kan medvirke til at kvaliteten blir bedre ved å spyle godt ut på egen kaldtvannskran. Vi foretar også utspyling. Det jobbes med saken.

.