Gå tilbake til:
Du er her:

Fett skal ikke i avløpet

Det er sesong for julebord og på byens serveringssteder kan fett fra julemiddagene havne på avløpsnettet. Det skaper store problemer!

Fett på avveie vil forårsake tilstopping og oppstuing av avløpsvann som kan føre til oversvømmelse i kjellere og tilbakeslag i toalett. I tillegg kan det føre til både lukt- og rotteproblemer.

Restauranter og kafeer kan motvirke fettproblemer ved å tømme fett-utskilleren sin før jul. I følge Forskrift om påslipp av olje og fettholdig avløpsvann i Bergen kommune, skal fettutskillere driftes riktig ved hyppig tømming og rengjøring.

Derfor er vårt juleønske:

Tøm fettutskilleren før jul.