Gå tilbake til:
Du er her:

Hva gjør du dersom vannet er borte?

Vi er på vakt 24 timer i døgnet for å sikre vannforsyningen og minske skader dersom ulykken er ute. Er du rask til å ringe oss, blir vannavbruddet kortere.

Vaktsentralen tar imot meldinger til alle døgnets tider og delegerer arbeid til driftsavdelingen Bergen Vann. Her er det til enhver tid vaktlag ute, både for å inspisere vannbehandlingsanleggene og for å utbedre eventuelle lekkasjer.

Ring 5556 7815

"Dersom det er akutt skade på kommunalt vann og avløp, eller kommunale veier og bygninger, vil vi gjerne at folk ringer, også etter normal arbeidstid", sier leder for Vaktsentralen, Håkon Fasting.

"Og aller helst vil vi at de skal bruke melding på web, så kommer skaden rett inn i datasystemene våre".

Det blir fort mye vann når store rør får brudd

og det er viktig å være raskt på plass. Merker du at det er dårlig trykk, at det kommer brunt vann fra kranen eller at det ikke kommer noe som helst, skal du melde fra så fort som mulig. Slik kan vi forhindre at vannet gjør stor skade.

Våre rutiner ved vannledningsbrudd