Gå tilbake til:
Du er her:

Inviterer du på rottefest i julen?

Hver jul ser vi problemer med tette rør og kloakkoversvømmelser i hus og hjem. Fett i avløpet er dessuten nydelig rottemat...

Nede i avløpsnettet er det én årstid hele året, og et godt miljø for rottene som bor der. Det er god tilgang på mat og rottene lever ikke av avføring, men av alle matrestene de får gjennom avløpet.

www.fettvett.no

rotter i avløpet