Gå tilbake til:
Du er her:
Rydd skapet

Medisiner er farlig avfall

Hver dag skjer det uhell ved at barn får i seg medisiner de har funnet hjemme. Unngå slike uhell ved å oppbevare medisiner sikkert og returnere gammel medisin til apoteket.

  • Fjern det du ikke trenger, medisiner du ikke husker hvem tilhører eller hva brukes mot, og medisiner som har gått ut på dato.
  • Sørg for at medisinene du beholder er i originalemballasjen, utenfor barns rekkevidde og oppbevares tørt og i romtemperatur (noen medisiner skal oppbevares i kjøleskap, sjekk pakningsvedlegget/emballasjen).
  • Returner medisinene du vil kvitte deg med på apoteket. Fjern etiketter med navn om du ønsker det. Papiremballasje trenger du ikke å levere inn, den kan du heller kildesortere.

I tillegg består medisiner av biologisk aktive stoffer som påvirker levende organismer. Derfor skal de ikke kastes i søpla, vasken eller skylles ned i toalettet.

"Rent vann - til folk og fjord"

Mange medisiner påvirkes ikke av avløpsrensing, og går direkte ut i hav og innsjøer hvor de kan påvirke organismer i vannet. - For oss er det veldig viktig at innbyggerne returnerer ubrukte eller gamle medisiner til apoteket, og med det hjelper til så vi unngår uønskede utslipp i naturen, sier direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann.

300 tonn medisin på avveie

Hvert år blir 300 tonn legemidler kastet i søppelet eller i avløpet. Disse utslippene til naturen er enorme og økende, i følge KLIF, samtidig som det er et område en vet svært lite om.

Men det er grunn til bekymring. Antibiotika kan gi antibiotikaresistens, som igjen kan gjøre det vanskelig å bekjempe infeksjoner hos mennesker. Og hormoner, som østrogen, har effekt på fisk og snegler i forhold til forstyrrelser på kjønn, som femininisering og tvekjønnethet. Slike miljøforstyrrende midler er et alvorlig miljøproblem, på lik linje med andre miljøgifter.

Rydd skapet

«Rydd skapet» - kampanjen er en oppfølging av Legemiddelmeldingen som regjeringen la fram i fjor. Kampanjen er et samarbeid mellom Legemiddelverket, Apotekforeningen, Legemiddelindustrien (LMI) og Norsk Vann.

Se den nasjonale kampanjen her!