Gå tilbake til:
Du er her:
NoDig-metoder

Må vi grave så mye?

Vårt mål er fornye ledningsnettet bedre, mer effektivt og billigere, med mindre miljøbelatning og uten sjenanse for omgivelsene. Hvordan er dette mulig?

Hvert år har vi som mål å fornye i underkant av 20 km av ledningsnettet vårt. Vi ønsker at mest mulig av denne fornyingen skal foregå med såkalte NoDig-metoder.

NoDig-metoder er en fellesbetegnelse på teknikk for fornyelse av gamle vann- og avløpsledninger, eller etablering av nye, med ingen eller minimal graving.

Vann

Vi fører for eksempel et nytt rør inn i det gamle, og vannledningen blir som ny.

Avløp

Ofte fornyer vi røret fra innsiden med en plaststrømpe, uten å måtte grave opp hele røret.

Miljø og samfunnsgevinst

NoDig-metoder gir mulighet til å vedlikeholde og bygge ut infrastrukturen med et minimum av miljøbelastning og sjenanse for omgivelsene.