Gå tilbake til:
Du er her:

Status for Birkelandsvannet etter utslipp vinteren 2014

Les tilstandsrapporten utført av Rådgivende Biologer om hvordan vannkvaliteten i Birkelandsvannet har utviklet seg etter hendelsen i fjor vinter.

Vann- og avløpsetaten har satt inn tiltak i samråd med vannfaglig ekspertise.

Tilstandsrapport fra fra Rådgivende Biologer 24/2-15 og notat fra 6/4-14 og 18/3-14 ligger som vedlegg.

Kontaktinformasjon

Spørsmål knyttet til det helsefaglige kan tas med
Etat for helsetjenester

Kontaktperson i Vann- og avløpsetaten for denne saken er Marit Aase:
55 56 61 48/ 90 68 98 62, eller
marit.aase@bergen.kommune.no.

Vi har også døgnbemannet Vaktsentral som kan kontaktes på tlf 55 56 78 15 ved hendelser eller observasjoner som vurderes som akutte.