Gå tilbake til:
Du er her:
Verdens vanndag 2014

Energisk vannbransje

22. mars markeres Verdens Vanndag over hele verden. FN har bestemt at temaet i år skal være «vann og energi», for å rette oppmerksomheten på behovet for gode vanntjenester og en tilfredsstillende energiforsyning.

Lørdag 22. mars vil vi være til stede på Festplassen for å markere Verdens Vanndag.

Visste du...?

Den norske vannbransjen har potensial til å bli energinøytral, men det krever innsats!

Drikkevann og vannkraft

Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune leverer trygt og godt drikkevann, men lager også vannkraft. På veien fra regnvann til det drikkevann produserer vi strøm på et av våre fem vannbehandlingsanlegg, Espeland.

Globale utfordringer

På verdensbasis er det store utfordringer på disse områdene. 800 millioner mennesker har ikke tilgang til trygt drikkevann, 2,5 milliarder har ikke tilfredsstillende avløpsforhold og 1,3 milliarder har ikke elektrisitet.

Les mer om de enorme utfordringene knyttet til vann i verden på UNwater.org