Gå tilbake til:
Du er her:
Rent vann

Ikke så selvsagt som du tror

Mangel på rent drikkevann er en kilde til bekymring mange steder i verden. I Norge har stabil og god tilgang på store mengder rent og godt ferskvann kanskje gjort oss litt bortskjemt? Vi bruker 5 til 10 ganger så mye vann per dag som FN mener er nødvendig.

Vi nordmenn har lett for å tenke at olje er verdens viktigste råstoff. Det er kanskje ikke så rart. Oljen har skaffet oss store inntekter og mange arbeidsplasser.

Likevel er vann verdens viktigste ressurs. Vann er selve kilden til liv og forutsetningen for all menneskelig aktivitet.

Les om vannbransjens omfattende og utfordrende sider i "Blåboka"

Noe av grunnen til at vi tar innlagt vann og gode sanitærforhold som en selvfølge, er kanskje fordi vannbransjen på mange måter er usynlig. Det meste av vår virksomhet skjer inne i fjell og i rør under bakken. For de fleste er det nok sånn at vann og avløp først er noe man tenker på de få gangene noe ikke fungerer som det skal, eller når bakken utenfor hjemmet ditt graves opp.

Rent vann er ingen selvfølge

Det kommer fra avansert teknologi og tusenvis av dyktige medarbeidere som jobber hver dag for at du skal få det. Norsk vannbransje sysselsetter nærmere 10 000 mennesker og består av 1600 vannverk, 2600 renseanlegg og hundrevis av bedrifter. Den årlige omsetningen er på ca. 15 milliarder kroner. I tillegg kommer entrepenørvirksomheten.

Gjør livet enklere og bedre

Kranvann, dusj, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og vannklosetter har utvilsomt bidratt til å gjøre livet lettere for oss alle. Vannbransjens viktigste samfunnsbidrag er likevel ikke knyttet til en enklere hverdag, men til folkehelse.

Trygt drikkevann og muligheter for god personlig hygiene har ført til en betydelig reduksjon i smittsomme sykdommer og epidemier. Det er en viktig årsak til at den gjennomsnittlige levealderen i Norge har økt fra snaut 50 år, på slutten av 1800-tallet, til over 80 år i dag.

Rent vann- et stort ansvar

Vann er en kritisk infrastruktur i samfunnet. Derfor jobber også vannbransjen myemed risikokartlegging og risikoreduksjon. Fordi vi er bevisst det store ansvaret det er å sørge for rent vann.