Gå tilbake til:
Du er her:
Vær oppmerksom på vann- og avløpsanlegget

På husjakt?

Om du vurderer å kjøpe bolig med privat vann- og avløpsløsning, er det viktig å være oppmerksom. Nytt vann- og avløpsanlegg kan fort koste deg 300 000 ekstra!

Sjekk mulighetene for å koble til vann- og avløp, før du kjøper. Du kan risikere at naboer må gi tillatelse for at du skal få legge dine vann- og avløpsrør over deres tomt og frem til tilkoblingspunktet.

Avklar statusen på anlegget

Ofte er ikke anleggets tilstand godt nok beskrevet i takst eller slagsoppgaven. Som huskjøper er det din oppgave å stille de riktige og viktige spørsmålene.

Dyre løsninger

Kjøp og innstallasjon av nytt vann- og avløpsanlegg kan fort koste deg mellom 200 00 og 300 000 kroner. Gjør derfor grundig forarbeid før du kjøper drømmehuset!

Vannkilden

  • Hva slags vannkilde finnes? Be om å få se den på visning. Hvis brønnen ligger på annenmanns grunn, eller den benyttes av flere, må du vite om rettighetene er sikret. Slike rettigheter bør tinglyses. Be om å få kopi av dokumenter.

Vannkvalitet

  • Du bør være oppmerksom på vannets lukt, smak og farge.
  • Finnes det resultat av vannanalyser? Er disse av nyere dato?
  • Har det vært problemer med vannkvaliteten tidligere?

Vannmengden

  • Hvor mye vann kan hentes ut fra kilden hver dag og hvor mye vann trenger din familie daglig?
  • Har brønnen gått tom noen gang?

Det tekniske

  • Er brønnen tilstrekkelig sikret mot innsig av overflatevann?
  • Har vannkilde/vannledning frosset noen gang?
  • Er det etablert noen renseløsning, mellom brønn og kran?
  • Hva kreves av vedlikehold og til hvilken kostnad?

Les om hva du bør sjekke om avløpsanlegg og hvilke lover som gjelder i vedlegg.