Gå tilbake til:
Du er her:

Tiltak for bedre vannkvalitet i Birkelandsvannet

Pågående tiltak for å bedre vannkvaliteten i Birkelandsvatnet.

  • Aerator (luftpumpe) er i drift og gir dokumentert effekt
  • Vurdering av mulighet for slamsuging ute i vannet
  • Ukentlig prøvetaking for dokumentasjon av vannkvaliteten
  • Overvåking av sjiktningsforholdene og oksygeninnholdet

Tilførsel av vann til Birkelandsvatnet fra kommunalt vannforsyningssystem er nå stoppet. Dette etter en vurdering av dokumentert vannkvalitet i vassdraget og fordi det generelt ikke er ønskelig å bruke mer vann fra forsyningsnettet enn nødvendig. Det er totalt tilført ca 175.000 m³ vann i perioden fra mars til begynnelsen av mai måned.

Utpumping av avløpsvann fra Birkelandsvatnet til kommunalt nett er også stoppet.

Vann- og avløpsetaten tar ukentlig prøver av vannkvaliteten og følger utviklingen nøye. Analyseresultatene legges fortløpende ut på vår nettside.