Gå tilbake til:
Du er her:

Endrer praksis med tinglyste erklæringer i forbindelse med dele- og byggesaker

Fra 1. november 2014 må tinglyste erklæringer som gjelder rettigheter til vann- og avløpsanlegg foreligge før vi gir tillatelse til tiltak.

Erklæringer som tidligere var krevd tinglyst ved innsendelse av sluttdokumentasjonen skal nå være tinglyst når du søker forhåndsuttalelse hos Vann- og avløpsetaten.

De samme rettigheter må sikres i delingssaker.

Ny praksis er i tråd med gjeldende regelverk og endringen trer i kraft 1.november 2014.