Gå tilbake til:
Du er her:
Et prakteksemplar på bruk av overvann i bybildet

Håsteinarparken- en perle i Indre Laksevåg

Håsteinarparken er et godt eksempel på hvordan vi ønsker å løse utfordringer med styrtregn og overvann fremover.

Det opprinnelig elveløpet var en vaskeplass, og vaskesteinene er gravd opp og gjenskapt i samme område. Slippspillet er et annet kulturminne med stor betydning for Laksevågs historie.

Brygge, gangbru og bevaring av slippspillet og vaskeplassen gir vannet en sentral rolle.

Bekkens utforming med vannfall og dammer gir liv og lyd.

Eksemplarisk bruk av overvann i bybildet!

Håsteinarparken, med gjenåpningen av Damsgårdselven i Indre Laksevåg er et godt eksempel på hvordan vi ønsker å løse utfordringer med styrtregn og overvann fremover.