Gå tilbake til:
Du er her:

Bestillinger til Vann- og avløpsetaten

Bestillinger som ønskes utført innen årets slutt må være mottatt og behandlet hos VA-etaten innen 19.desember kl. 1000.

Fom 22. desember tom. 2. januar behandles kun akutte hendelser. Disse går via Vaktsentralen på telefon 55 56 78 15.