Gå tilbake til:
Du er her:

Ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Bergen kommune

Ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Bergen kommune ble fastsatt av Bergen bystyre 28. mai 2015.

Ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer trer i kraft 09.08.15, og gammel forskrift blir opphevet fra samme dag.

Her finner du den nye forskriften

Ønsker du å få tilsendt forskriften kan du kontakte Vann- og avløpsetaten

telefon 55 56 60 00, eller e-post: va-kundeservice@bergen.kommune.no.