Gå tilbake til:
Du er her:

Informasjon om uforutsatte hendelser

Vaktsentralen er Vann- og avløpsetatens døgnåpne beredskapssenter. Her finner du informasjon om akutte hendelser på vann- og avløpsnettet.

Meldinger fra Vaktsentralen finner du her