Gå tilbake til:
Du er her:
Svartediket vannverk 160 år

Til himmels og ned igjen!

Hele samfunnet er avhengig av vann med god kvalitet og nok trykk, både til husholdning og industri.

Vannforsyningen har blitt utbygd i takt med innbyggertallet og byens vekst. Samtidig økte også vannforbruket.

I 1855, da vannverket åpnet regnet en med et forbruk på 240 liter i døgnet per person. Vannforbruket har økt jevnlig, og det høyeste forbruket var i 1987, med hele 700 liter i døgnforbruk per innbygger.

Lekkasjer påvirker forbruket

Lengden på kommunens vannledningsnett i dag tilsvarer tur retur Bergen - Oslo. Med en alder fra 1865 og fram til dags dato, oppstår en del lekkasjer som påvirker forbruket. Vi arbeider kontinuerlig for å finne og reparere lekkasjer. Dette arbeidet gir resultater, for i dag er forbruket nede i 343 liter per innbygger.

Men vi er langt fra fornøyd, antall lekkasjer skal mye lenger ned, og de skal repareres enda raskere.

I dag benyttes mer og mer gravefri metode for å fornye vannledningene. Da blir det trukket et nytt plastrør inne i det gamle, og vi har et nytt rør i røret. Vi tilstreber en levealder på nye rør på minimum hundre år.

160-årsjubileum:

Ta deg et glass vann!