Gå tilbake til:
Du er her:
Svartediket Vannverk 160 år

En jobb for fremtiden!

Hver dag er 225 personer i Bergen med på å gi bergenserne et godt og trygt drikkevann.

Vannforsyningen består av fem store og ett lite vannbehandlingsanlegg. Disse kan produsere 53 milliarder liter med drikkevann.

1000 kilometer med vannledninger

Vi forsyner gjennom et nesten tusen kilometer langt vannledningsnett med over 9 500 kummer med ventiler. I tillegg er 3000 hydranter for brann vesenet koblet til ledningsnettet.

Alt dette skal fungere uten feil, og feil som oppstår skal repareres hurtig.

Mer og mer av kontrollen av hele vannforsyningen er automatisert og alt blir overvåket døgnet rundt av personell ved kommunens Vaktsentral.

Dermed er behovet for arbeidskraft ikke økt i takt med utvidelse av produksjons- og distribusjonskapasiteten.

Stadig nye utfordringer

Vannbransjen står hele tiden overfor nye utfordringer som skal løses. Dette krever at vi har tilgang på fagfolk med den rette kompetansen. Framtiden og oppgavene som skal løses gjør at vi trenger mange flinke medarbeidere i årene som kommer.

Ta deg et glass vann!