Gå tilbake til:
Du er her:
Svartediket Vannverk 160 år

Teknologi på sitt viktigste

Rent vann kommer ikke av seg selv. Det står en teknologisk avansert bransje og svært mange dyktige medarbeidere bak. Vi renser, resirkulerer og skaper fornybar energi. Dette er ikke bare teknologi på sitt beste, det er også teknologi på sitt viktigste.

Muligheten til å støpe rør av jern som tålte vanntrykket gjorde at Svartediket vannverk var det første i Norge som benyttet dette til vanntransport.

Siden den gang har vi fulgt den teknologiske utviklingen og tatt i bruk det som er best egnet til vårt bruk. Desinfisering av drikkevannet med klor kom i bruk i 1942.

I 2004 fikk vi en vekker med Giardia-hendelsen om at klor ikke var nok i dagens drikkevannsproduksjon. Nå benytter vi ultrafiolett bestråling på alle vannverkene for å være sikker på at drikkevannet er trygt.

Vi må ha kunnskap om hvordan vårt transportsystem fungerer. Til det kjører vi simulering ved hjelp av kraftige datamaskiner og avanserte dataprogrammer.

Vi kan nå ut til våre abonnenter på kort tid ved at Vaktsentralen sender ut SMS varsling eller telefonvarsling til bestemte geografiske områder.

Alt dette for at du skal ha et godt og trygt drikkevann i kranen hjemme.

Ta deg et glass vann!