Gå tilbake til:
Du er her:

Internasjonal dag for biologisk mangfold

22. mai er FNs Internasjonale dag for biologisk mangfold. Bidra til en renere og tryggere byfjord, for alle levende skapninger. Lever farlig avfall til godkjent mottak!

Klimaendringer, tap av biologisk mangfold og andre miljøproblemer er av de største utfordringene verden står overfor i dag.

Naturmangfoldet presses på forskjellige måter. Felles for dem alle er at de forårsakes av mennesker.

Rent vann - til folk og fjord

Vi jobber med å stadig bedre vannkvaliteten. Et avløpsrenseanlegg er ikke i stand til å fjerne miljøgifter og andre skadelige stoffer. Disse må derfor fjernes før de kommer ut på det kommunale nettet.

Bidra til en renere og tryggere byfjord- for alle levende skapninger- ikke kast farlig avfall i avløpet.

Les mer på FNs temasider: