Gå tilbake til:
Du er her:

Ikke la hunden din skamme seg over deg!

Hundeskit er ekkelt og grisete for alle, og kan i verste fall forurense drikkevannskildene. Så plukk opp etter hunden og kast posen i bosspann, ikke i naturen!

Husk båndtvang i perioden 1. april til 20. august, også på offentlig tilrettelagte badeplasser!

Fra § 7 i Forskrift om båndtvang m.m. for hund, Bergen kommune:

"Hundeeier eller -fører plikter å fjerne avføring som hunder legger igjen på og langs offentlige veier eller i andre områder som er tilgjengelige for allmennheten i tettbygd strøk. Det samme gjelder for offentlige badeplasser, parkmessige områder utenom tettbygd strøk og på og langs turveier og preparerte skiløyper. Såkalte hundeposer skal ikke kastes i naturen eller i veikanten, men skal anbringes i avfallsbeholder."