Gå tilbake til:
Du er her:

Verdens miljødag 2015: bærekraftig forbruk

I 2015 er tema for dagen bærekraftig forbruk. Slagordet er "Seven Billion Dreams. One Planet. Consume with Care".

Kaster du mindre mat, sløser du mindre vann!

Både naturen, menneskene og verdensøkonomien er avhengig av at vi forvalter jordas ressurser på en bærekraftig måte. I dag forbruker vi mennesker langt mer enn det kloden greier å fornye av seg selv.

Det er stadig knappere ferskvannsressurser i verden. Hyppigere tørke- og flomepisoder truer ressursgrunnlaget for matproduksjonen, som i økende grad er avhengig av kunstig vanning.

Et bærekraftig forbruk innebærer å ta hensyn til klodens begrensninger. Vi må utnytte ressursene bedre, og forbruke mindre. Det kan ikke lengre være slik at økt bruk av naturressurser er et nødvendig biprodukt av økonomisk vekst.

https://www.youtube.com/watch?v=PFHQGB3a1rI